Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Våld i nära relationer anmäls oftare men långtifrån alla fall kommer till polisens kännedom – kvinnor fortfarande mest utsatta, en fjärdedel av offren är barn

Från 2020
En rädd kvinna syns sitta på golvet mellan en mans ben.
Bildtext Kvinnor utgör majoriteten av våldsoffren i nära relationer. Bildsättningsbild.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

10 600 fall av partnervåld och våld i nära relationer kom till myndigheternas kännedom i fjol, visar uppgifter från Statistikcentralen. Närmare 77 procent av de vuxna offren är kvinnor och en fjärdedel av alla offer är minderåriga.

Anmälningarna till myndigheterna ökade med 7 procent under 2019 jämfört med året innan.

75 procent av offren var vuxna och närmare 25 procent barn. Kvinnor utgör majoriteten av de vuxna offren – cirka 77 procent.

Bland de misstänkta är över 78 procent män.

Statistiken består av alla anmälda fall. Långtifrån alla fall anmäls till myndigheterna.

Våld mot barn ökar

En stor del av våldet sker mellan partners och makar – cirka 38 procent. Knappt en sjättedel av brotten sker mellan före detta makar eller sambor. I fråga om de här brotten är offret en kvinna i över 80 procent av fallen.

Våld mellan par och före detta par ökade med 300 fall i fjol jämfört med år 2018. Fallen var totalt 5 700 till antalet.

Statistik över våld i nära relationer.

Våldet mot barn har också ökat. Under 2019 fick myndigheterna information om 2 600 fall där barn fallit offer för våld som föräldrar förorsakat. Det är en ökning med 200 fall jämfört med 2018.

600 fall av våld mellan syskon anmäldes till myndigheterna. I 30 procent av fallen var offret minderårig.

Våld bland vuxna: Gärningsmännen oftast män

Bland de vuxna offren är över hälften i åldern 25–44. Kvinnorna utgör fortfarande en majoritet av offren, 76,8 procent, men andelen kvinnor har minskat sedan 2009 med drygt 5 procentenheter.

Vad gäller fall där offret är en vuxen person är gärningsmannen i 82,2 procent av fallen en man. Andelen män bland de misstänkta har minskat med 4 procentenheter sedan 2009.

När det gäller manliga offer var den misstänkte en man i en tredjedel av fallen. I fråga om kvinnliga offer är den misstänkte en kvinna endast i 4 procent av fallen.

Statistik över våld i nära relationer.

Då en man faller offer för den här typen av våld är den misstänkta mannens nuvarande partner eller maka i 40 procent av fallen. I fråga om kvinnliga offer är siffran över 50 procent.

I 10 procent av fallen är det en syster eller bror som utövar våld mot ett manligt offer.

I cirka 75 procent av fallen av partnervåld och våld i nära relationer bland vuxna handlar det om misshandel. 20 procent är olaga hot. Sexualbrott utgör en procent av brotten.

Pojkar mer utsatta än flickor

Andelen våldsbrott riktade mot barn har ökat från 18 procent år 2009 till 25 procent år 2019.

I 96 procent av fallen i fjol var den misstänkta en vuxen. I 65 procent av fallen var den misstänkte en man. Andelen män som gärningsman i den här typen av våld har minskat med närmare 75 procent under de senaste åren.

Över hälften av de minderåriga offren är pojkar – 52,2 procent. Lite under 60 procent av pojkoffren är under 10 år. Våldet mot flickor ökar med åldern.

Av alla minderåriga offer var 21 procent under fem år, 40 procent i åldern 5–9, 26 procent mellan 10–14 år och 13 procent i åldern 15–17.

Diskussion om artikeln