Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu kan gudstjänster igen ordnas i kyrkorna - men psalmsången kan begränsas

Från 2020
En grind i metall som står på glänt.
Bildtext Kyrkorummen öppnar sina portar igen
Bild: Nina Bergman/Yle

Från och med början av juni är kyrkorna öppna igen och gudstjänster kan firas, men vissa begränsningar rekommenderas ändå i den evangelisk-lutherska kyrkans senaste anvisningar med anledning av coronaepidemin.

Maximalt 500 personer får delta i gudstjänster och andra kyrkliga tillfällen men säkerhetsavstånden måste beaktas.

Det är också möjligt att fira nattvard, men det är stiften som i sista hand besluter om nattvardsfirandet.

Körsång bör fortfarande undvikas i kyrkan men i övrigt rekommenderas musik. Det ska vara tryggt att sjunga, betonar kyrkan.

Församlingarna behöver inte helt avstå från psalmsång men biskoparna rekommenderar att man överväger hur många och långa psalmer som sjungs.

Fem viktiga regler att iaktta

Kyrkostyrelsen och biskoparna påminner om följande viktiga principer som församlingarna bör tänka på:

1. Bara friska deltar i gudstjänsten
Påminn församlingsmedlemmarna och medarbetarna om att man inte kan delta i en gudstjänst eller annan sammankomst om man har några som helst symptom, är sjuk eller har exponerats för smitta.

2. Beakta säkerhetsavståndet
Ju längre säkerhetsavstånd, desto mer sannolikt är det att alla hålls friska även om man sjunger.

3. God ventilation i kyrkorummet eller sammankomster utomhus
God ventilation minskar smittrisken. Det är säkrare att sjunga utomhus än inomhus. Om man sjunger inomhus finns det skäl att beakta längden på sammankomsten och ventilationen (till exempel korsdrag).

4. Förkorta långa sammankomster
Risken för att exponeras för smitta ökar vid långa sammankomster.

5. Lokal anpassning
Om man befinner sig på en ort där det knappt förekommer någon epidemi är risken för smitta liten. Däremot kan kraftigare försiktighetsåtgärder övervägas i regioner med mycket smitta. Församlingarna ska beakta detta och anpassa sin egen verksamhet enligt det.

Diskussion om artikeln