Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen presenterade exceptionellt stor tilläggsbudget: 1,4 miljarder euro till kommunerna, statsskuld på 18,8 miljarder euro

Från 2020
Uppdaterad 03.06.2020 05:33.
Regeringen Sanna Marin på presskonferens.
Bildtext Vårens fjärde tilläggsbudget är en helhet på 5,5 miljarder euro.
Bild: Lehtikuva

Regeringen presenterade under tisdagskvällen en tilläggsbudget på sammanlagt 5,5 miljarder euro. Den här summan ska stödja den ekonomiska återhämtningen.

Stimulanspaketet ska minska på krisens negativa konsekvenser. Regeringen strävar efter att öka efterfrågan, förbättra Finlands långsiktiga tillväxtutsikter, bekämpa klimatförändringen och främja biologisk mångfald samt stärka hela Finlands resurser, krishanteringsförmåga, självförsörjningsgrad och kunskapsbas.

Statsminister Sanna Marin berättade att staten tar på sig en skuld på 18,8 miljarder euro.

– Det här är ett engångsfenomen. Vi har klarat hela situationen bra. Ingen vet hur det går med en andra våg, men det är viktigt att vi kan öppna upp Finland så att vi inte får en svårare ekonomisk situation.

I helheten ingår också åtgärder för att stödja kommunerna och städerna. Syftet är att trygga basservicen och bättra de ekonomiska svårigheter som undantagstillståndet förorsakat.

– Hela Finland ska komma igång samtidigt. Kommunekonomin ska stödas så att basservicen fungerar, sade finansminister Katri Kulmuni under presskonferensen.

Kommunerna stöds med 1,4 miljarder euro

Staten stöder kommunerna med 1,4 miljarder euro i och med att kommunerna gått minste om skatteintäkter. Åland kommer också att kompenseras för sina kostnader under krisen.

– Vi måste stärka den offentliga ekonomin efter krisen. Skattehöjningar går inte att undvika, sade Kulmuni.

Sjukvårdsdistrikten får 200 miljoner euro i bidrag för att täcka coronavirusets kostnader.

Satsning på barn och unga

I tilläggsbudgeten ingår också ett åtgärdspaket för att stödja barns och ungas välbefinnande.

– Barn och unga har varit hårt pressade. Ett enda barn eller en enda ung person får inte hamna utanför. Därmed kan vi nu lansera ett stödpaket på 200 miljoner för inlärning, hobbyer och skola, sade Kulmuni.

– Behovet av stöd och undervisning ökar. Regeringen satsar starkt på barn och unga, tillade undervisningsminister Li Andersson.

Regeringen satsar också 134 miljoner euro på högskoleundervisning i år. Dessutom går 20 miljoner euro till satsning på personer i arbetsför ålder.

– Kompetensen är grunden för tillväxt, sade inrikesminister Maria Ohisalo.

Gymnasierna får ett anslag på 17 miljoner euro. Regeringen satsar också 6 miljoner euro på studiehandledning och studenters välbefinnande samt 12 miljoner euro på uppsökande ungdomsarbete.

Gröna investeringar

Gröna investeringar får också stöd med Klimatfonden. Summan är 300 miljoner euro. Regeringen investerar också i trafiken. 450 miljoner euro går till trafiklederna, 750 miljoner euro till spårtrafiken och 100 miljoner euro till kollektivtrafik.

Utkomststödet ska i och med tilläggsbudgeten förbättras med 60 miljoner euro.

Dessutom ska järnvägsförbindelsen elektrifieras. I tilläggsbudgeten föreslås 340 miljoner som räntestöd för skäligt boende. Stora energiprojekt får 20 miljoner euro.

– Grön återuppbygnad tar oss på fötter igen. Kommunerna har en viktig roll. Vi ska minska trafikutsläpp och öka boendet till ett skäligt pris, sade Ohisalo.

Forststyrelsen får 10 miljoner till grönområden och skogsskydd.

Polisen och gränsbevakningen får dessutom 10 och 5 miljoners euros anslag.

Här kan du läsa vår liverapportering: