Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens förbund kritiska till nytt naturskyddsområde i Kvarken

Från 2020
Utanför Vallgrunds sjöbevakningsstation på Replot.
Bildtext Redan nu inkräktar naturskyddsområdena på lokalbefolkningens möjligheter att verka, anser man på Österbottens förbund.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Det behövs inga fler naturskyddsområden i Kvarken. Det anser i alla fall landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund.

Miljöministeriet planerar att från nästa år inrätta ett utvidgat naturskyddsområde, vilket man på Österbottens förbund nu ställer sig mycket kritiskt till.

Det tilltänkta området på kring 101 000 hektar finns i Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa och Vörå och ingår till största delen av nätverket Natura 2000 och i världsnaturarvet Kvarkens skärgård.

På Österbottens förbund är man bekymrad över den knapphändiga information som Miljöministeriet gått ut med kring beredningen av planerna på det nya naturskyddsområdet, innan planeringen är i full gång.

Miljöministeriet vill enligt sitt pressmeddelande genom skyddandet “bevara områdena i naturtillstånd och hålla dem fria från störningar som orsakas av människor”. Däremot påpekar man på ministeriet att det inte finns behov av att begränsa allemansrätten, så länge till exempel fåglarnas häckning inte störs.

Från Österbottens förbunds sida är man bestört över ministeriets tillvägagångssätt, att inte involvera lokala aktörer i diskussionerna i ett tillräckligt tidigt skede av planeringen. Och från förbundets sida har man sett ett missnöje med följderna av de sedan tidigare skyddade områdena.

– Redan nu upplevs det på lokal nivå att naturskyddsområdena inverkar negativt på boende och försörjning, säger landskapsstyrelsens ordförande, Joakim Strand (SFP).

Diskussion om artikeln