Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronavirus upptäckts i avloppsvatten i Helsingfors och Åbo

Från 2020
bild på virus.
Bildtext Man undersöker hur stora mängder av virusets arvsmassa som förekommer i vattnet
Bild: EPA / CDC

Coronavirus har påträffats i avloppsvatten i Helsingfors och Åbo men inte i andra städer som undersökts. Det är Institutet för hälsa och välfärd THL som i månadsskiftet april-maj började undersöka avloppsvattenprover i fem städer i Finland.

Coronavirus hittades i Helsingfors och Åbo men inte i prover som samlats i Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Enligt den metod som THL:s laboratorium för vattenmikrobiologi utvecklat mäter man mängden RNA, det vill säga virusets arvsmassa, i prover som samlats in från avloppsreningsverk. Nu är de första resultaten från undersökningen klara.

Proven togs under 24 timmar den 24-25 maj. Coronavirusets RNA observerades i synnerhet i provet från Viksbacka i Helsingfors. En liten mängd av virusets RNA observerades även i avloppsvattnet vid Kakolabackens reningsverk i Åbo.

Ger viktig information om hur epidemin framskrider

Undersökningar av avloppsvattnet väntas ge mer information om hur omfattande coronaepidemin är och hur den framskrider.

Specialforskaren Tarja Pitkämäki vid THL säger att resultatet stärker uppfattningen om att epidemiläget håller på att lugna ner sig.

- Genom att undersöka avloppsvatten kan man på förhand upptäcka om viruset börjar cirkulera mer bland befolkningen, säger Pitkänen.

Diskussion om artikeln