Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svar på idrottschefens kritik: "Varje förman är ansvarig för sin enhet"

Från 2020
Flintskallig man med glasögon tittar in i kameran. Han har en grå tröja på sig och står utomhus.
Bildtext Heikki Kaukoranta, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar på Vasa stad.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Mika Lehtonen, chef för idrottsverksamheten på Vasa stad, hade önskat sig mer hjälp av såväl staten som staden med riktlinjerna för simhallens öppnande. Heikki Kaukoranta, stadens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar, säger att varje enhet inom staden måste dra sina egna riktlinjer.

På simhallen fick man långt själv klura ut vilka regler och vilka åtgärder man behövde ta för att på ett säkert sätt kunna öppna dörrarna igen.

- Personligen är jag lite besviken. Vi borde ha fått hjälp från statligt håll och vi hade kanske önskat lite mer av Vasa stads coronagrupp, säger Lehtonen.

Mer specifika riktlinjer då?

- Ja. Först kom beskedet från regeringen att simhallarna får öppnas. Sen kom information från Regionförvaltningsverket att man får öppna med normal verksamhet, men vissa begränsningar ska ändå följas. Då uppstår ju tusen frågor, men vi har inte fått något svar. Vi har fått fundera själva och ringa runt till andra simhallar för att höra hur de tänker göra.

Mika Lehtonen, chef för idrottsverksamheten på Vasa stad.
Bildtext Mika Lehtonen.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Varje enhet måste dra upp egna linjer

Heikki Kaukoranta, ordförande i stadens corona-arbetsgrupp och ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar, säger att varje enhet måste dra upp egna riktlinjer utgående från de statliga rekommendationerna.

- Det finns inte en allsmäktig coronagrupp som kan skriva regler för alla olika instanser i Vasa. Tiden räcker inte till, säger Kaukoranta.

- Varje förman är ansvarig för sin enhet. Och att kunna skriva egna regler som är i linje med ministeriets linjedragningar är en av de viktigaste arbetsuppgifterna, fortsätter Kaukoranta.

Coronagruppen finns bara på pappret

Stadens coronagrupp har faktiskt inte hållit ett enda möte, berättar Kaukoranta.

- Den finns på pappret men det har visat sig att den inte är så användbar för lösningen av problemen med corona. Det är bättre att varje sektor följer egna förordningar och anvisningar och agerar enligt dem. Det gäller också för idrottsverksamheten, säger Kaukoranta.

Kaukoranta säger att man till exempel inom social- och hälsovården fattat egna beslut och om det funnits mer omfattande ärenden gällande coronan har det tagits upp i stadens beredskapsgrupp som leds av stadsdirektören.

Bildningsdirektör: Jag vet om oron

Bildningsdirektör Christina Knookala berättar att beredskapsgruppen, där stadens alla sektorer är representerade, sammankommit tre gånger i veckan.

Stadens idrottsverksamhet sorterar under bildningssektorn.

- Jag vet om idrottschefens oro angående öppningen av simhallen. Och Kaukoranta har gett svar på många av bildningssektorns frågor kring hur vi rent praktiskt ska beakta restriktionerna, säger Knookala.

Christina Knookala.
Bildtext Christina Knookala.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Alla utrymmen kräver egna lösningar

Hon konstaterar dock att läget är sådant att verksamhetsenheterna långt själva måste besluta hur de verkställer anvisningarna.

- Utrymmena är alla individuella och kräver sina egna lösningar, säger Knookala.

Enligt Knookala har simhallen inte kommit upp i beredskapsgruppen.

- Och i praktiken skulle det vara omöjligt att börja behandla stadens alla verksamhetsställen där. Kunskapen om kunderna och de egna utrymmena finns nog i enheterna.

Hör inte till RFV att ge specifika anvisningar

Från Regionförvaltningsverket svarar Johanna Koskela, kommunikationschef på Regionförvaltningsverket i Södra Finland, att det inte hör till RFV att övervaka simhallar eller att ge dem specifika anvisningar.

Det som gäller är att försöka följa THL:s och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta.

- Att anpassa dem lokalt ligger på aktörerna själva, skriver Koskela.

Så här står det på Regionförvaltningsverkets webbsidor: De som driver idrottshallar och idrottsanläggningar måste själva bedöma hur myndigheternas anvisningar bäst kan tillämpas på de lokala förhållandena så att kundernas och personalens säkerhet säkerställs.

Aktörerna ansvarar för de praktiska lösningarna

På Undervisnings- och kulturministeriet, hänvisar man också till de anvisningar man gjort tillsammans med THL.

- I anvisningarna utgår vi från att aktörerna själva ansvarar för de praktiska lösningarna, skriver kommunikationschef Mari-Kaisa Brander.

Diskussion om artikeln