Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Spårtrafik, trähusbygge och designmuseum får nästan en miljard euro då staten och landets största städer planerar tio år framåt

Från 2020
Mall of Triplan työmaa-alue ja rakennusmiehiä.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Staten och Finlands fyra största städer har gjort upp om ett nytt avtal om markanvändning, boende och trafik. Det så kallade MBT-avtalet är ett intentionsavtal mellan staten och Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg och gäller för åren 2020-2031.

Regeringen kommer att placera nästan en miljard euro i MBT-projekten, 936 miljoner euro för att vara exakt. Städerna har lovat komma emot med nästan samma summa.

Städerna förväntas fortsätta växa och därför är det viktigt att sätta fart på byggandet av bostäder. I Helsingforsregionen är planen att bygga hela 200 000 nya bostäder fram till år 2030.

I byggandet ska man fokusera på förmånliga boendeformer som statsfinansierade ARA-hyresbostäder. Hus som byggs i trä får ett extra stöd.

I enlighet med regeringsprogrammet ska det inte längre finnas hemlösa i Finland efter två riksdagsperioder.

Fokus på spårtrafik

Folk ska förstås också kunna röra sig i dessa nya bostadsområden och satsningen på hållbar stadstrafik är historiskt stora 755 miljoner euro. Städerna förväntas matcha den här summan med 675 miljoner euro och den summan måste ännu godkännas av städernas beslutsfattare.

Av statens andel går största delen till att stöda utbyggandet av spårtrafik i Helsingfors och Tammerfors. Utvecklandet av spårtrafiken får 473 miljoner euro och spårvagnstrafiken 137 miljoner. Annan kollektivtrafik får 74 miljoner euro.

Men också lättrafikleder får en stor bit av kakan eftersom målet är att bygga kolneutrala städer med omnejd. 72 miljoner euro ska gå till att bygga gång- och cykelvägar.

Nya designmuseet får stöd av regeringen

Regeringen binder sig också att bidra till ett nytt arkitektur- och designmuseum i Helsingfors.

- Det är ett historiskt beslut att bygga ett så pass betydande kulturutrymme i centrala Helsingfors. Nu då staten lovat komma med i projektet sätter det säkert fart på processerna och museet kunde stå klart år 2025, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Finland är känd för sin arkitektur och design och det är viktigt att de här lyfts fram i stadens huvudstad fortsätter Kosonen.

De gamla hus som nuvarande Arkitektur- och Designmuseet finns i fyller inte de krav som sätts på moderna museer. Det nya museet ska finnas centralt och det ska vara lätt att ta sig dit. Kosonen framförde en önskan om att också det nya museet skulle vara byggt i trä.

Museet förväntas ge nya jobb inom turismbranschen.

Avtalet om markanvändning, boende och trafik har hittills innefattat Helsingfors-, Tammerfors-, Åbo- och Uleåborgsregionen men i fortsättningen kommer man också att förhandla med Jyväskylä, Lahtis och Kuopio.

Diskussion om artikeln