Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bara en femtedel av domarna i Helsingfors hovrätt ges så fort som lagen kräver – dom för sexualbrott mot unga dröjer fem månader efter rättegången

Från 2020
Helsingin hovioikeus
Bildtext Helsingfors hovrätt behandlade fallet med den sexualbrottsåtalade tidigare läraren i början av januari. Den 8 juni ges domen.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I fallet där en tidigare lärare i Hoplaxskolan i Helsingfors är åtalad för sexuellt utnyttjande av barn dröjer det fem månader för hovrätten att ge sin dom. Inte skäligt, säger lärarens advokat. Domen borde ges inom 30 dagar efter rättegång, men det här följde Helsingfors hovrätt bara i 19 procent av brottmålen 2019.

Det är onsdagen den 8 januari 2020. Jul- och nyårshelgen är över och coronaviruset har ännu inte nått Finland.

I Helsingfors hovrätt ordnas en rättegång mot en tidigare lärare vid Hoplaxskolan i Helsingfors. Tingsrätten dömde honom i december 2018 till ett och ett halvt års villkorligt fängelse för nio fall av sexuellt utnyttjande av barn. Brotten ägde rum mellan 2013 och 2017. Alla offer är pojkar och har vid tiden för brotten gått i högstadiet.

Han begär i besväret till hovrätten att åtalen som handlar om att han rört vid sina elever bör förkastas och att straffet sänks. Han nekar inte till att ha rört sina elever men anser att beröringarna inte skett i sexuellt syfte. Förutom beröringar har han skickat meddelanden med sexuell innebörd till elever.

Hur hovrätten bedömer hans agerande är fortfarande oklart trots att fallet behandlades i rätten för omkring fem månader sedan. Tiden för när domen ges har skjutits upp flera gånger och det senaste beskedet är att den ges den 8 juni.

"Väntan är vanligtvis det värsta"

Enligt rättegångsbalken ska hovrätten ge en dom 30 dagar efter rättegången. I fallet med den tidigare läraren vid Hoplaxskolan kommer domen ges 151 dagar efter att rättegången avslutades den 9 januari.

Lärarens advokat Jussi Sarvikivi anser att det är oskäligt.

- Det känns lite oskäligt. 30 dagar är en lång tid att vänta, men man förstår att det är den tid det tar. Men när det tar flera månader är det tärande för alla parter, säger Sarvikivi.

Hur har det påverkat din klient att han fått vänta fem månader på domen?

- Inte har han varit så munter. Förstås ville han ha domen inom ett par månader som det ursprungligen utlovades. Det är påfrestande. I samma veva måste jag påpeka att det samma gäller för målsägandena. Väntan är vanligtvis det värsta.

Inte har han varit så munter

- Med tanke på hur besväret lagts upp vet vi att han kommer att dömas för någonting, men det handlar mer om några åtalspunkter förkastas eller inte, säger Sarvikivi.

Skallig man med glasögon blå kostym och slips.
Bildtext Advokat Jussi Sarvikivi.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Regeln om 30 dagar helt orealistisk"

Sarvikivi säger att Helsingfors hovrätt ytterst sällan ger domen inom 30 dagar som rättegångsbalken kräver.

Yle Huvudstadsregionen har begärt ut statistik från hovrätten och den ger Sarvikivi rätt.

2019 gav Helsingfors hovrätt 19 procent av domarna i brottmål inom 30 dagar från att rättegången har hållits. 2017 var andelen 30 procent och 2015 40 procent.

Presidenten för Helsingfors hovrätt, Mikko Könkkölä, säger att statistiken för åren innan 2017 inte går att jämföra med dagens läge eftersom hovrätten skärpt kraven för behandling i hovrätten. Enklare fall går inte alltid längre vidare till hovrätten och eftersom fallen blivit mer omfattande förlängs också behandlingstiden, enligt Könkkölä.

- Hovrätten har alltid haft svårt med att följa regeln om att ge domen inom 30 dagar. Den är helt orealistisk och jag tror att andra hovrätter är ense med mig när jag säger så, säger Könkkölä till Yle Huvudstadsregionen.

JO har reagerat på att rätten inte följer lagen

Frågan är högaktuell eftersom Könkkölä tidigare i veckan skickat en förklaring till Domstolsverket om varför man inte följer rättegångsbalken. Domstolsverket har fått en begäran om saken av Riksdagens justitieombudsman (JO).

Könkkölä skriver i sin utredning att tidsfristbestämmelsen inte fungerar i praktiken och det finns inga tecken på att situationen kommer att förbättras.

Finns inga tecken på att situationen kommer att förbättras

Det finns till och med flera ärenden där huvudförhandlingen ordnades 2019 men där domen ännu inte getts, skriver Könkkölä.

"När ett mål är komplicerat tar det tid att skriva domen"

Efter en rättegång samlas domstolens medlemmar genast eller senast följande vardag och kommer då överens om domen.

- Då bestäms huvudlinjen i avgörandet. Men det finns flera detaljfrågor som man tar ställning till senare. När ett mål är komplicerat tar det tid att skriva domen. Domarna är normalt tre och dessutom finns en föredragande och de går alla igenom domen, vilket tar tid, säger Könkkölä.

- Alla har flera mål på gång samtidigt där man förbereder, sitter i rätten och skriver domen.

Coronaepidemin har lett till ytterligare fördröjningar

Coronaepidemin har gjort att rättegångar skjutits upp och behandlingstiderna i rätten förlängts ytterligare. Under 2020 har bara 14 procent av brottmålen i Helsingfors hovrätt avgjorts inom 30 dagar från rättegången.

Enligt president Mikko Könkkölä beror det här på coronaepidemin och undantagsförhållandena.

- Eftersom domarna och personalen arbetar på distans råder större osäkerhet. Siffrorna för i år är inte jämförbara med tidigare år.

"Det här är en allvarlig och mycket viktig fråga"

Vad är då en rimlig tid för att ge en dom? Hovrättens president Mikko Könkkölä håller med advokat Jussi Sarvikivi när han anser att fem månader är oskäligt när det gäller en dom i ett fall av sexuellt utnyttjande av barn.

- Det är för lång tid i synnerhet när det gäller sexuella övergrepp mot barn. Vi har förra veckan i ledningsgruppen diskuterat om möjligheterna att försnabba behandlingen av liknande fall. Det här är en allvarlig och mycket viktig fråga, säger Könkkölä.

- Alla mål där barn är inblandade borde avgöras snabbare, men det är lättare sagt än gjort. Många mål är brådskande och det finns fall där den svarande är häktad. Varje år inkommer 3 000 mål till hovrätten och det är utmanande att prioritera.

Enligt Könkkölä är det avgörande för att försnabba processerna att ha fler domare.

Diskussion om artikeln