Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tvist om energibrunnar i Hangö - staden säger nej medan fastighetsägaren vill behandlas lika som andra

Från 2020
Uppdaterad 11.06.2020 11:03.
Västerby fotbollshall får jordvärme.
Bildtext Så här kan det se ut då man borrar jordvärmebrunn. Bilden är en arkivbild.
Bild: Yle/Marica Hildén

I Hangö pågår en rättstvist kring energibrunnar. En fastighetsägare i Hangö fick nej när hen ville borra tre stycken brunnar på sin fastighet.

Orsaken till nekandet var att energibrunnarna kunde utgöra en risk för grundvattnet. Brunnarna blir 200 meter djupa.

Både statliga myndigheter och Hangö stad ansåg att grundvattnet är i fara om brunnarna borras på fastigheten.

Men fastighetsägaren tycker inte det finns någon risk. Hen har fört saken till Vasa förvaltningsdomstol för att få rätt för brunnarna.

Fastighetsägaren motiverar sitt krav bland annat med att alla ska behandlas lika och andra nog har fått grönt ljus för likadana brunnar.

Parterna väntar nu på beslut från förvaltningsdomstolen.

Hangö stad har nu gett sitt genmäle till domstolen och konstaterar kort att staden anser att regionförvaltningsverket har fattat ett korrekt beslut, att fastighetsägaren inte har framfört någonting som skulle ge anledning att ändra beslutet och att besväret därför bör förkastas.

Korrigering 11.6.2020 vid 11-tiden: Termen jordvärmebrunnar ändrades till energibrunnar.

Diskussion om artikeln