Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Håll Skärgården Ren gör stora investeringar för att vi ska trivas i skärgården - stöd verksamheten via Tongåvan

Från 2020
Uppdaterad 08.06.2020 13:46.
ett blått sophanteringsfartyg ligger vid en strand
Bildtext Det nyaste servicefartyget sjösattes i början av maj i Saimen.
Bild: Håll skärgården ren rf

Inför årets båtsäsong har organisationen Håll Skärgården Ren rf kommit med mycket nytt för att skärgården ska hållas snygg. En viktig del av verksamheten är också skärgårdsbornas och båtfararnas aktivitet och alla penningdonationer.

Tongåvan är nu för tredje året i följd med och samlar in pengar för att vår unika och vackra skärgård ska hållas ren och trivsam.

Håll Skärgården Ren rf firade jubileumsår ifjol: det var 50 år sedan verksamheten startade. I dagens läge upprätthåller föreningen nästan 200 Sälle-stationer runtom i landet.

Rödmålat utedass i skärgården
Bildtext HSR rf har närmare 200 Sällestationer runtom o landet.
Bild: Håll skärgården ren

HSR rf bygger och underhåller avfallsstationer, torrtoaletter och sugtömningsanläggningar. De ordnar separatinsamlingar av skrot och farligt avfall.

Föreningen sköter dessutom om natur- och utfärdshamnar i Insjöfinland.

Stöd verksamheten

Betala med Mobile Pay
Använd då numret 33168.

Donera via sms:
Du kan donera 5, 10, 20, 30 eller 40 euro. Skriv till exempel” 20E PSSRY” och skicka till numret 16588.

Betala in på konto FI42 6601 0010 5173 99
Om du vill styra din donation till ett specifikt vattenområde kan du använda nedanstående referensnummer för respektive område. Om du inte vill styra donationen till något specifikt område, skriv då donation i meddelandefältet.

  • 1009 - Skärgårdshavet
  • 2008 - Bottniska viken
  • 3007 - Östra Finska viken
  • 4006 - Birkaland
  • 5005 - Päijänne
  • 6004 - Saimen
  • 123 - Fartygsanskaffning

Minneslista för dig som rör dig i skärgården

Ny kartfunktion och nya tömningsstationer för toalettavfall

Håll Skärgården Ren förnyar sitt nät av flytande tömningsstationer för septiktankar. Tre nya stationer har installerats på havsområdet och två i Saimen.

Föreningen bygger ständigt ut sitt nät av tömningsstationer för att båtägarna inte ska tömma sina septiktankar i havet.

En tömningsstation för septiktankar flyter på vattnet. Bredvid syns en segelbåt.
Bildtext Fler och fler flytande tömningsstationer för septiktankar byggs för båtfararna.
Bild: Yle/ Nora Engström

Föreningen har också tagit i bruk en ny digital servicekarta. Via kartan kan du se var den närmaste närmaste sugtömnings- eller sopstationen finns. Här kan du bekanta dig med kartan.

Den nya Sälle-kartan har planerats för att användas på mobilen, men kan också öppnas i en webbläsare.

Flottan av servicefartygen håller på att förnyas

I medlet av maj sjösattes HSR rf:s nya nya servicefartyg M/S Roope-Saimaa.

Det nya fartyget ska användas för underhållet av utfärdshamnar i södra Saimen. Till den norra delen av Saimen kommer det att skaffas en mindre arbetsbåt som ska användas för servicen i de nordliga utfärdshamnarna.

Utöver M/S Roope-Saimaa har föreningen tre servicefartyg: M/S Roope i Skärgårdshavet, M/S Roopetar på Päijänne och M/S Roope-Botnia i Bottniska viken.

År 2015 startade föreningen kampanjen Fixa Flottan för att förnya sina servicebåtar. Skärgårdshavet fick sitt nya fartyg för tre år sedan och nu var det Saimens tur.

Att skaffa nya servicefartyg är stora investeringar för föreningen. Det nya servicefartyget M/S Roope-Saimaa kostade 400 000 euro.

ungdomar plockar skräp på en strand
Bildtext Skolorna är gärna med i kampanjen Snygg beach.
Bild: Håll skärgården ren rf

Snygg beach är populärt i skolorna

Snygg beach är ett projekt som organisationen haft med i sin verksamhet i flera år och populariteten växer ständigt, berättar Aija Kaski som är generalsekreterare på Håll Skärgården Ren rf.

Programmets syfte är att städa stränder och att väcka intresse för hur nedskräpade stränderna är. Via Snygg beach kan man konkret koppla ihop miljöarbete och en rolig friluftsdag.

I programmet kan vem som helst delta: föreningar, samfund, klubbar, hobbygrupper, skolor, städer, kommuner, företag och privatpersoner.

Håll Skärgården Ren lanserar till hösten ett koncept för gudmors-skola inom ramen för Snygg Beach.

Insamlingen startar i Tongåvan i Yle Vega fredagen den 5.6.2020 kl 19.20.

Diskussion om artikeln