Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

“Alla Borgåbor ska känna att de är lika viktiga” - uppsökande missbrukarvård sker nu regelbundet till fots i stadens parker och kvarter

Från 2020
Serna Hakala, Taru Liikama och Katja Lind ute på en gård.
Bildtext Serena Hakala, Taru Liikamaa och Katja Lind är utrustade med plockkäpp och insamloingskärl för använda drogsprutor.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Att skapa nya kontakter, informera och också plocka upp använda sprutor hör till den nya verksamhetsformens mål.

En lite större personbil svänger in på stödboendet Koivulas parkering nära Borgå sjukhus. Ut kliver tre fjärdedelar av den uppsökande patrullen som nyss vandrat omkring några timmar i Gammelbacka, Vårberga och Huktis.

- Den här gången blev det lite längre pratstunder med sex stycken invånare som vi träffade under vår vandring, säger Serena Hakala.

Hon jobbar med vuxensocialarbete i Borgå.

Med ute på tur med henne var också hennes kollega Taru Liikamaa, samt Katja Lind från missbrukarkliniken. Gruppens fjärde medlem, en frivillig klient, hade redan tidigare klivit av bilen.

- Det är fint att också frivilliga är med oss. De känner till staden på ett annat sätt och hittar bättre till ställen där det kan finnas använda nålar och sprutor, säger Serena Hakala.

Den här gången överlämnar gruppen en tom insamlingslåda.

Ett soppkärl med använda sprutor.
Bildtext I Vinkkis utrymmen i Koivula samlas använda nålar och sprutor.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Under de gånger vi har varit ute har vi inte hittat en enda nål. Det verkar som om de insamlingskärl för använda drogsprutor, som staden har satt ut, verkligen används. Hoppas nålarna hamnar där istället för att slängas i terrängen.

Att träffa invånare, ha tid för korta samtal och informera om olika vårdtjänster och stödformer prioriteras högt.

- Vi vill att alla Borgåbor ska få känna att de är viktiga och värdefulla.

Den uppsökande verksamheten till fots har pågått i en månads tid. Med om arbetet är olika enheter inom Borgå stads socialväsende.

- I dag var det en bra dag. Alla som vi pratade med var glada och på gott humör, säger Serena Hakala.

Diskussion om artikeln