Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu byggs det nya företagsområdet i Ingå så det dammar och yr: "Jag har svårt att tänka mig ett bättre ställe i vår region"

Från 2020
En grävmaskinist lyfter mattor som används vid sprängning på Ingåport.
Bildtext Mattor som används vid sprängning behövs då Ingåport byggs längs stamväg 51 och Täktervägen i Ingå.
Bild: Marica Hildén / Yle

Över hälften av tomterna är reserverade på företagsområdet Ingåport. I höst kan företagare börja bygga sina lokaler, men en utbyggnad av området låter vänta på sig.

De lokala företagarna Tom Bäckström och Tommi Martikainen är nöjda med att ha reserverat var sin tomt på Ingåport.

Martikainen insåg att han måste ta chansen när den dök upp.

- Utbudet på tomter för små företagare har varit dåligt i Ingå, de flesta tomter är ganska ofta för båtbranschen. En liten företagare som jag har inte haft någonstans att ha förråd, verkstad eller snickeri. Så när det här dök upp så tänkte jag att det skulle vara bra för en företagare i min klass.

Tom Bäckström vid Ingåport.
Bildtext Företagaren Tom Bäckström planerar att bygga ett företagarhus på Ingåport.
Bild: Marica Hildén / Yle

Tom Bäckström har reserverat en tomt i hörnet av stamväg 51 och Täktervägen.

- Jag ville ha den eftersom den är mest synlig.

Där planerar han ett företagarhus med kontor att hyra ut.

Grävmaskiner på Ingåport som byggs för företagare.
Bildtext Ingåport I byggs längs Täktervägen. Vägen går i framtiden genom ett företagarområde eftersom Ingåport II byggs på andra sidan Täktervägen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Bäckström och Martikainen tycker att Ingåport byggs på en bra plats.

- Vägförbindelserna är bra och synligheten är a och o, säger Bäckström.

- Jag har svårt att tänka mig ett bättre ställe i vår region, säger Martikainen. Det är intill stamväg 51, nära centrum och småbåtshamnen och det är ganska synligt. Jag tror inte att Ingåport kommer att störa dem som bor i närheten.

Trafiken ökar intresset för Ingåport

Sex tomter är reserverade på Ingåport. Det tycker samhällstekniska direktören Aija Aunio och tekniska chefen Peter Bergman att är bra.

- Trafiken har ökat då det är sommar och det har lett till att många frågar vad här byggs och om det finns lediga tomter. Intresset har ökat för området.

Aija Aunio vid ingåport.
Bildtext Aija Aunio är samhällsteknisk chef i Ingå. Hon hoppas att även företagare från andra orter än Ingå hittar till Ingåport.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det är Ingåföretagare som nu reserverat tomter på området, men Aija Aunio hoppas att företagare även från andra orter etablerar sig i Ingå.

Borde kommunen tidigare ha satsat på ett område för företagare?

Aija Aunio och Peter Bergman konstaterar att det är som det är, planering tar tid.

Tommi Martikainen säger att det under många år inte funnits tillräckligt stort utbud tomter i Ingå.

- Så visst kunde kommunen ha varit snabbare, men min tanke är att det är bra att det händer nu.

Det här är Ingåport I

Priset för en tomt är mellan 35 000 och 95 000 euro. Tom Bäckström betalar det högsta priset för sin hörntomt när köpet väl är gjort.

Tycker du det är ett rimligt pris?

- Om jag ska ha en tomt så måste jag betala. Jag skulle naturligtvis gärna betala mindre, men det här är priset. Det kostar att göra markberedning, installera vatten och el och spränga berg. Nu görs det färdigt och det är bara att bygga då det är klart.

Tommi Martikainens tomt kostar 45 000 euro. Han fick tomten efter lottdragning eftersom andra också var intresserad av den.

Martikainen anser att priset är bra.

- Det är ett bra pris om markarbetena görs så som jag blivit informerad om, och om det bara är att börja bygga då allt är klart.

Peter Bergman vid Ingåport.
Bildtext Ingå kommuns tekniska chef Peter Bergman är nöjd över att sex tomter hittills är reserverade på Ingåport.
Bild: Marica Hildén / Yle

Aija Aunio konstaterar att Ingå kommun nästan får tillbaka de pengar kommunen investerar med hjälp av de här tomtpriserna.

Det har ändå blivit dyrare än beräknat eftersom kommunen beslöt att också göra Täktervägen bredare. Det handlar om ett avsnitt som är 350 meter långt från stamvägen mot Täkter.

Kommunen hade reserverat 360 000 euro för byggandet av gator och tomter, men det behövdes 300 000 till.

Den totala summan blir ungefär 800 000 euro. 180 000 euro används till vatten och avlopp, resten till tomterna, gatorna och breddningen av Täktervägen.

- Tanken är att vi nästan får tillbaka de pengar vi satsar. Det blir litet dyrare på grund av Täktervägen, men om man inte räknar med den investeringen så får vi pengarna tillbaka, så därför är det rätt pris för tomterna, säger Aunio.

En man förbereder för att spränga ett berg på Ingåport.
Bildtext Det behöver sprängas mycket på Ingåport för att kunna bygga gator och tomter för företagare som vill ha sin verksamhet på området.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det ska också byggas en väg för cyklister och fotgängare längs den breddade delen av Täktervägen. Kommunen har inte fattat beslut om när bygget inleds.

Arbetet med Ingåport ska vara färdigt i månadsskiftet september-oktober 2020

5:42

Tommi Martikainen vill etablera sig på Ingåport

4:20

Diskussion om artikeln