Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Spelautomatberoende har haft julafton under pandemin – nu höjs röster för att maskinerna aldrig ska återvända till butikerna: "Kunder har sagt att det äntligen finns pengar till mat"

Från 2020
En dammig spelautomat.
Bildtext Spelautomaterna kommer att startas igen, säger Veikkaus.
Bild: Yle/Sebastian Backman

De första resultaten efter maskinstängningen börjar ta form: Spelberoende mår bättre, spelandet har minskat – och den befarade flytten till nätet blev inte av. Det ger vatten på kvarnen till de som vill slopa maskinerna i butikerna helt och hållet.

Hellre risk för dödlig smitta eller risk för återfall?

Många av stödtjänsten Peluuris kunder i riskgruppen väljer det förstnämnda. För första gången någonsin har de känt sig säkra då de handlat.

Det har snart gått tre månader sedan Veikkaus spelmaskiner slocknade i butikerna, bensinstationerna och spelhallarna. Reaktionerna bland spelberoende har varit starka och positiva.

Det säger Peluuris enhetschef Inka Silvennoinen, efter att de första försiktiga resultaten efter det oplanerade spelexperimentet börjar ta form.

– De säger att det nu äntligen finns pengar till mat, att allt inte går åt till spel. Ur ett spelberoendeperspektiv har det här hjälpt enormt.

En smiley på en avstängd spelautomat, också en lapp där det står att maskinen är avstängd på grund av coronaläget.
Bildtext De stängda maskinerna har gjort folk glada.
Bild: Yle/Sebastian Backman

De senaste veckorna har de första undersökningsresultaten trillat in.

Stödtjänsterna Pelirajat’on, Pelituki och Päihdelinkki har frågat 267 nuvarande eller tidigare missbrukare medan Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (Ehyt) gjort en egen undersökning med 145 respondenter.

Vad kan man säga?

Maskinspelarna har mått allt bättre

De två undersökningarna är samstämmiga: de som huvudsakligen spelar på spelmaskiner har minskat sitt spelande drastiskt och mår allt bättre.

Pelirajat’on, Pelituki och Päihdelinkki rapporterar att 80 procent av de spelmaskinberoende spelat mindre än normalt. Inte en enda respondent meddelade att spelandet ökat under coronatiden.

Nästan 90 procent av de som huvudsakligen spelar i butikerna upplever det lättare att hantera beroendet. Det samma gäller de som blandar mellan olika spelformer. Nätspelare har däremot upplevt det svårare att hantera problemen.

Kunderna säger ofta att de nu kan gå till butiken utan att vara rädda för återfall

Rapporten lyfter fram de stängda spelmaskinerna som den avgörande nämnaren till utvecklingen.

Ehyts resultat är samstämmigt: spelandet ha minskat. Det har också synts i kontakterna till stödtjänsten Peluuri. Det är allt färre maskinberoende som tar kontakt.

– Det syns en otrolig lättnad. Kunderna säger ofta att de nu kan gå till butiken utan att vara rädda för återfall.

Förflyttningen till nätet blev inte av

Samtidigt står det klart att det fysiska spelandet inte förflyttats till nätet i större grad. Bara fem procent av respondenterna i Pelirajat’on, Pelituki och Päihdelinkkis undersökning uppger att de börjat spela nya spel under pandemin.

I Ehyts undersökning uppges nätspelandet rentav ha minskat de senaste månaderna.

Jarmo Kumpulainen är direktör med samhällsansvar på Veikkaus och bekräftar att bolagets egna siffror stöder de ovannämnda undersökningarna.

– Vår data är samstämmig. Det har inte skett en märkbar förflyttning till de digitala kanalerna. Antalet kunder har ökat en aning, men insatsernas storlek har inte påverkats, säger han.

Jarmo Kumpulainen ser in i kameran.
Bildtext Jarmo Kumpulainen och Veikkaus följer utvecklingen noga.
Bild: Yle/Sebastian Backman

Riksdagsledamot: Maskinerna borde aldrig återvända

Resultaten ger upphov till frågor. Veikkaus tillåts ha ett spelmonopol endast för att minska spelandets skadeverkningar i samhället.

Varför finns det spelmaskiner i butikerna om de spelberoende mår mycket bättre utan dem – och spelandet inte flyttas till okontrollerade former på nätet?

Det är en fråga för politikerna. Veikkaus tillämpar lagstiftningen och har tidigare meddelat att bolaget inte har mandat att fatta ett självständigt beslut.

Regeringspartiet Centerns riksdagsledamot Joonas Könttä har starkt flaggat för att spelautomaterna ska hållas stängda.

– Det vore smart att aldrig starta spelmaskinerna igen, det skulle vara ansvarsfull spelpolitik, skrev han i en uppmärksammad tweet förra veckan.

I början av juni lämnade Könttä in ett skriftligt spörsmål till regeringen, där han flaggar för att spelautomaterna ska flyttas från butikerna till övervakade utrymmen.

– Jag har inte fått ett svar ännu och väntar med spänning, säger han till Svenska Yle.

Värst optimistisk är han inte. Han vet att systemet är tungrott och många politiker drar nytta av Veikkaus pengar, på sätt eller annat.

Joonas Könttä ser in i kameran.
Bildtext Joonas Könttä påminner om att spelandet också kostar samhället mycket.

– Men ingenting förändras om man inte jobbar för det. Nu är öppningsdraget gjort.

Tidigare har De gröna, Vänsterförbundet, Kristdemokraterna och Liike Nyt uppgett sig vara redo att minska på mängden spelautomater.

"Finns luft i bidragen"

Men ett faktum återstår: Veikkaus årliga miljardbidrag finansierar välfärdssamhället.

Om spelautomaternas inkomster minskar måste man antingen dra in bidrag eller hitta andra finansieringsmodeller.

Könttä anser att Veikkaus bidrag borde slussas in i statsbudgeten. I dagsläget delas bidragspengarna ut av olika ministerier.

– Man borde kritiskt granska om bidragen går till ändamål som verkligen är nödvändiga. Jag är väldigt övertygad om att det finns luft i bidragen.

Social- och hälsovård får den största biten av kakan.

Räcker registrering som botemedel?

Veikkaus fattade ett beslut om att stänga automaterna och kommer i sinom tid att fatta ett beslut om att öppna dem igen. Det säger Jarmo Kumpulainen.

Utgångsläget är ändå att återgår till det normala förr eller senare.

– Vi tar det lugnt och prioriterar säkerhet och hälsa. Vi har ingen tidtabell och tar en dag i sänder.

Då Kumpulainen ska svara på hur bolaget ska motivera spelmaskinerna i butikerna i framtiden börjar han tala om det kommande registreringstvånget.

Tanken är att den nya modellen ska leda till stor nytta för de spelberoende

Efter årsskiftet måste alla butiksspelare registrera sig. Då blir det lättare för spelmissbrukare att lägga förlustgränser eller stänga av sig från att spela. Veikkaus har uppskattat att avkastningen från spelautomaterna kommer att minska med 100–150 miljoner euro efter förnyelsen.

– Tanken är att den nya modellen ska leda till stor nytta för de spelberoende, säger Kumpulainen.

Frågan är om det är tillräckligt.

Peluuris enhetschef Inka Silvennoinen ser in i kameran.
Bildtext Inka Silvennoinen vet hur spelberoende resonerar och känner sig.
Bild: Yle/Sebastian Backman

Silvennoinen på Peluuri är tveksam. Hon säger att det centrala är maskinernas placering. Om en beroende stöter på dem i vardagen ökar frestelsen att spela och risken för återfall.

– Människor måste gå till butiken, och med den nuvarande modellen är det svårt för många med seriösa spelproblem. Det är inte ett måste att gå till en spelhall.

Trots motsättningarna är de olika parterna överens på en punkt. Mer forskning behövs.

De färska resultaten är baserade på enkätundersökningar, som inte är representativa. Ytterligare forskning krävs för att nyansera bilden.