Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Anställda vid Vasa centralsjukhus fick testa smittspårningsappen Ketju – erfarenheterna positiva

Från 2020
Telefon i handen
Bildtext Via Bluetooth registrerar appen mötet med andra användare av appen. Arkivbild.
Bild: Tiia Lillkvist/ Yle

De första erfarenheterna av pilotförsöket med smittspårningsappen Ketju är positiva. Anställda på Vasa centralsjukhus har testat appen som utvecklats för digital spårning av personer som utsatts för coronaviruset.

De anställda som deltog i försöket upplevde att det var lätt att använda appen.

Pilotförsöket inleddes på Vasa centralsjukhus den 18 maj. I pilotförsöket användes tjänsten av ett begränsat antal anställda som i testmiljö simulerade olika personer.

Simulerade att fyra personer hade smittats

Drygt 30 anställda på Vasa centralsjukhus akutpoliklinik och sjukvårdsdistriktets direktör laddade ner en testversion av appen Ketju på sin telefon. Under den andra och tredje veckan av pilotförsöket genomförde man en simulering där fyra personer hade smittats av coronaviruset.

De som blev utsatta för en simulerad smitta fick ett meddelande till sin telefon om att de hade blivit utsatta för en coronavirusinfektion.

Teknikens ändamålsenlighet ska analyseras

Analyserna av den datamängd som insamlades under pilotförsöket väntas vara klara senare i juni.

Enligt pilotförsökets ansvariga direktör, Vasa centralsjukhus datadirektör Pia Wik har man fäst särskild uppmärksamhet vid datasäkerheten, varför exempelvis inga lokaliseringsuppgifter sparades i telefonerna.

Under pilotförsöket sparade man heller inga personuppgifter eller använde sig av några patientdatasystem.

Såväl resultaten av pilotförsöket som den källkod som utvecklats för appen kommer att offentliggöras i sommar och kommer också att kunna tillgodogöras vid utvecklandet av en nationell app.

Pilotförsöket lanserades, finansierades och koordinerades av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.