Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu kommer nästa vårdreform – Österbotten redan på god väg men ekonomin oroar

Från 2020
Uppdaterad 05.06.2020 20:39.
Hans Frantz (SFP).
Bildtext Hans Frantz (SFP), styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bild: YLE/Markus Bergfors

Regeringens förslag till vårdreform funkar rätt bra ihop med det arbete som redan gjort i Österbotten inom ramen för Österbottens välfärdsområde. Det säger Hans Frantz (SFP), styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Regeringen Marins vårdreform påminner om regeringen Sipiläs men är en förenklad version. Grundtanken är ändå den samma.

- Det har alla varit ense om, oberoende av årtal och regeringssammansättning, nämligen att integrera primärvård, specialvård och kommunernas sociala arbete inklusive åldringsvården under en huvudman, säger Hans Frantz.

I den nu föreslagna modellen ska också räddningsväsendet samt skolornas elevvård - alltså kuratorer och psykologer - ingå.

Det är landskapen som ska vara huvudman, precis som förra gången, och landskapsfullmäktige ska tillsättas genom val.

Samma modell i Österbotten

I Österbotten har en sorts vårdreform varit under arbete en tid. Redan före den förra vårdreformen slutligen kraschade med regeringen Sipiläs avgång våren 2019 hade kommunerna inom ramen för Vasa sjukvårdsdistrikt börjat arbeta på en egen modell, det som idag går under namnet Österbottens välfärdsområde.

Till stor del är tanken den samma, alltså att hela vårdkedjan, både vad gäller hälsovård och socialvård, integreras, i det här fallet under Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Det här visar att ju förr vi får igång vår egen verksamhet, desto bättre, säger Hans Frantz.

Finansieringen ett frågetecken

Orsaken till det är ekonomi. Vården är dyr och blir inte billigare, varken i Österbotten eller i landet i stort. Tanken är att om man lyckas komma igång med Österbottens välfärdsområde kunde man hinna spara en del pengar medan det ännu är kommunerna som finansierar.

Efter reformen är det staten som finansierar och beräkningsgrunderna har hittills utgått från hur sjuk - eller frisk -befolkningen är i landskapet.

- I de kalkyler som jag har sett är Österbotten och Nyland de stora förlorarna ekonomiskt. Nu kan det vara bra att för en gångs skull sitta i samma båt som nylänningarna, för de kommer knappast att godkänna att finansieringen skärs ner så hårt, säger Hans Frantz.

Stram tidtabell

Som brukligt är då Finlands regering presenterar förslag på vårdreform är tidtabellen rätt forcerad. Förslaget går nu på utlåtanderunda till kommunerna fram till slutet av september, och tanken är att lagarna ska behandlas i riksdagen i december.

Landskapsval skulle ordnas i januari 2022 och från 2023 skulle reformen vara genomförd.

Det här är nu det fjärde försöket på ungefär lika många valperioder att få till stånd en vårdreform. Regeringens representanter är övertygade om att reformen nu kommer att genomföras och det som talar för det är bland annat att det här paketet har beretts grundligare än det förra, och att det i jämförelse med Sipiläs reform är ett förhållandevis enkelt och avskalat paket.

Ulla-Maj Wideroos sett från en webbkamera framför en stuga.
Bildtext Ulla-Maj Wideroos i Svenska Yles stream.

- Fältet har redan börjat reagera. Till exempel i Österbotten i form av samkommunen Österbottens välfärdsområde. Samma pågår på andra håll i landet. jag tror att det här är på väg nu, säger Ulla-Maj Wideroos i Svenska Yles stream.

Diskussion om artikeln