Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Expert rekommenderar frivillig karantän om barnen vill träffa mor- och farföräldrarna i sommar: "Minimal kontakt är fortfarande att föredra"

Från 2020
Isoäiti osoittaa ikkunasta jotain lapsenlapselleen.
Bildtext Enligt aktuella rekommendationer kan personer över 70 år träffa andra människor, så länge säkerhetsavstånden beaktas och man är noggrann med handhygienen.
Bild: Shutterstock

Under de senaste två veckorna har coronavirusepidemin avtagit något i Finland. Trots det lönar det sig för barnfamiljer att undvika besök till mor- och farföräldrar som hör till riskgruppen, skriver Yle Uutiset.

– Coronavirusepidemin har avtagit i Finland, men den är inte ännu över, påminner Tarja Sironen, biträdande professor på avdelningen för virologi vid Helsingfors universitet.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har det genomsnittliga antalet sjukdomsfall som anmäls minskat betydligt under de senaste två veckorna, men jämfört med föregående vecka är antalet sjukdomsfall i princip oförändrat. I Finland har epidemin ändå avtagit under en längre tid då reproduktionstalet uppskattningsvis är 0,75-0,80.

– Nu när begränsningarna har lättats på är det viktigt att följa med hur det påverkar läget och om antalet sjukdomsfall skulle börja öka igen, säger Sironen.

I och med färre smittor och mildare restriktioner har flera familjer kanske börjat tänka på att besöka mor- och farföräldrarna. För många är dessutom hjälpen med att ta hand om barnen som mor- och farföräldrar kan bistå med ovärderlig under sommaren.

– Tillsvidare rekommenderas att kontakterna minimeras och att man söker barnvakter på annat håll, säger Sironen.

Svårt att ge enhetliga råd

Oavsett om det handlar om barn eller äldre personer är infektionsrisken relativt låg, men infektionsrisken finns ändå påminner Ilkka Julkunen, professor i virologi vid Åbo universitet. Därför är det svårt att ge enhetliga råd för hur man ska förhålla sig till att träffa sina äldre släktingar.

– Under de senaste två veckorna har antalet fall minskat och sannolikheten att insjukna är lägre än tidigare. Att förbuden har ersatts med rekommendationer betyder inte att de inte behöver följas. Så snabbt har det epidemilogiska läget inte förändrats, påminner han.

– Det är fortfarande viktigt att hålla säkerhetsavstånden, stanna hemma om man känner sig sjuk, hosta i armvecket och se till att man har en god handhygien, resonerar Julkunen.

Restriktioner för äldre personer

De karantänliknande förhållanden som tidigare rekommenderades för personer över 70 år ändrades i mitten av maj. Regeringen och Institutet för hälsa och välfärd valde då att lätta på restriktionerna för äldre personer.

Enligt de nuvarande riktlinjerna får personer över 70 år träffa andra människor, förutsatt att säkerhetsavstånden hålls och att man är noggrann med hygienen. Med andra ord kan äldre personer träffa släktingar och vänner, så länge det sker på två meters avstånd.

Institutet för hälsa och välfärd skriver ändå i sina rekommendationer att det är att föredra att äldre personer håller kontakten med nära och kära över telefon eller genom andra digitala kommunikationssätt.

Institutet för hälsa och välfärd poängterar också att oundvikliga besök hemma hos riskgrupper måste göras på ett tryggt sätt.

Upp till varje familj att avgöra

I fall där besök anses vara nödvändiga är det viktigt att handslag, kramar och fysisk kontakt undviks. Gäster bör använda ansiktsmask och tvätta händerna noggrant inför och efter besöket.

Det är upp till varje familj att avgöra hur eventuella besök hos äldre släktingar som hör till någon riskgrupp ska genomföras. Att ses utomhus är att föredra, då smittorisken är lägre utomhus.

– Att bara ses utomhus kan bli problematiskt i de fall när mor- eller farföräldrarna bor långt borta och det krävs övernattning. Då blir det ofta ändå att man sover i samma hus, spekulerar Julkunen.

Karantän först, sen besök

Enligt Sironen finns det en vettig lösning om man vill besöka mor- och farföräldrar under sommaren och det är att vara i karantän i två veckor innan besöket.

I genomsnitt tar det fyra till fem dagar innan symptomen märks efter att man har smittats, men ibland händer det att symptomen märks redan efter en dag och ibland kan det ta två veckor.

– Om man är symptomfri i två veckor medan den frivilliga karantänen pågår kan man utgå från att man är frisk och att man inte kan smitta sina mor- eller farföräldrar, säger Sironen.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel "Suorita ensin omaehtoinen karanteeni, jos lapsesi mielii mummolaan – Asiantuntijan mukaan kontaktit on edelleen hyvä pitää minimissä, vaikka epidemia on hellittänyt". Artikeln översattes av Charlotte Winberg.