Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Smittskyddslagen begränsar inte alla tillställningar: "Vi på polisen måste vara väldigt insatta"

Från 2020
Ihmisiä jonottamassa huvipuisto Powerparkiin lauantaina 6.6.2020.
Bildtext Power Park öppnade den 6 juni med en hel del begränsningar.
Bild: Sebastian Björklund / Yle

Vem är det som övervakar att begränsningarna efterlevs i dessa coronatider? Och varför begränsar myndigheterna folkmängden på fotbollsmatcher, men inte på nöjesfälten? Power Park i Alahärmä väljer ändå att ta in endast 40 procent av den maximala kapaciteten.

Samhället har öppnats upp märkbart sedan den 1 juni.

Men på vem ligger ansvaret att övervaka att folk faktiskt sköter sig?

Polisinspektör Konsta Arvelin på Polisstyrelsen börjar med att konstatera att endast en del av de verksamheter som sedan början av juni fått slå upp sina dörrar igen, faller under myndigheternas övervakning.

Polisen övervakar offentliga tillställningar

Att restaurangerna följer de begränsningar som nu slagits fast, det övervakas av Regionförvaltningsverket.

- Regionförvaltningsverket koncentrerar sig från och med den 1 juni på övervakning av förplägningsrörelser. Polisen ska, precis som under normala förhållanden, koncentrera sig på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Demonstrationer, rock-konserter, nöjesparker, idrottstävlingar, biografer, och så vidare, säger Arvelin.

poliisitarkastaja Konsta Arvelin, poliisihallitus
Bildtext Konsta Arvelin.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

När det gäller offentliga tillställningar krävs i vissa fall en anmälan till polisen.

- Men oberoende måste arrangören ta i beaktande begränsningen på hur många personer som får samlas, säger Arvelin.

Och polisen övervakar för att kontrollera att arrangören håller sig till begränsningarna.

För några dagar sedan samlades enligt polisens bedömning kring 3000 personer på Senatstorget i Helsingfors för att demonstrera mot rasism.

En timme in i demonstrationen kom polisen och arrangörerna fram till att avbryta demonstrationen på grund av den alltför stora folkmängden.

Folkmängden på nöjesfält begränsas inte

RFV:s begränsningar gäller inte nöjesfält och tivolin. Men nöjesfälten ska ändå övervakas av polisen.

- De ska alltså övervakas av polisen, men RFV har bestämt att begränsningar gällande antalet personer inte gäller just den här typens tillställningar, säger Arvelin.

- Vi på polisen måste vara väldigt insatta i vilka tillställningar som RFV faktiskt har begränsat.

Ihmisiä Hurjakuru koskenlaskuradassa, Linnanmäki, Helsinki, 27.7.2018.
Bildtext Smittskyddslagen begränsar inte folkmängden på nöjesfält.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Så på nöjesfält har inte polisen någon rätt att säga att det finns för mycket folk på området.

Men, påpekar Arvelin, arrangörerna vill nog i huvudsak ändå agera ansvarsfullt, även om de inte är bundna av RFV:s begränsningar.

Kan inte begränsa "normal serviceverksamhet"

På RFV:s kommunikationsenhet svarar man att begränsningarna gäller endast offentliga tillställningar, och preciserar:

- En nöjespark i sig själv är inte en offentlig tillställning. En fotbollsmatch är en offentlig tillställning, när det är publik på plats som följer matchen, skriver informatör Sonja Tanttari.

Den finskspråkiga termen som används är "yleisötilaisuus", och kanske mer beskrivande än det svenska "offentlig tillställning".

VPS-fansen firar på nya fotbollsarenan.
Bildtext Fotbollsmatcher omfattas av RFV:s begränsningar.
Bild: Linus Westerlund Raseborg/FIN

RFV hänvisar till smittskyddslagen, enligt vilken man kan begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, men inte det man kallar fortlöpande normal serviceverksamhet.

Till fortlöpande serviceverksamhet räknas bland annat nöjesfält, djurparker, lekparker och simstränder.

Men! Om man till exempel på ett nöjesfält eller i en djurpark ordnar en offentlig tillställning, då omfattas den av RFV:s begränsningar.

Power Park begränsar självmant

Power Park i Alahärmä i Södra Österbotten, har valt att införa en hel del begränsningar och försiktighetsåtgärder under sommaren.

Man tar in endast 40 procent av den maximala kapaciteten på nöjesparkens område och för att hålla koll på antalet besökare har man infört ett bokningssystem.

- Det lönar sig för varje besökare att boka på förhand för att vara säker på att man kommer in just den dagen, säger vd Mikko Kiviluoma.

Man inför också en hel del andra åtgärder, som man arbetat fram med Finlands andra nöjesparker och den internationella takorganisationen.

Det handlar till exempel om säkerhetsavstånd på attraktionerna och utplacerandet av handdesinficeringsmedel.

- I slutändan är det frågan om rätt enkla saker. Utgångspunkten är att vi som serviceproducent har ett stort ansvar att möjliggöra att kunderna själva kan ansvara för sin egen säkerhet, säger Kiviluoma.

Även om till exempel nöjesfälten inte behöver beakta de begränsningar som RFV slagit fast, betonar RFV följande:

"Det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om."

Aktören har stort eget ansvar

Verksamheten i till exempel simhallar, bibliotek och muséer sorterar också under normal verksamhet och där är det väldigt långt på aktörernas eget ansvar att se till att THL:s och Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar följs.

Med RFV:s egna ord:

"Vi betonar varje aktörs och vuxens ansvar att följa anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och andra myndigheter om hygien- och andra arrangemang för att förebygga spridning av viruset."

- Dessa ställen är inte sådana dit polisen normalt går och kontrollerar saker, övervakningen hör inte till oss. Men givetvis kommer polisen dit om något orsakar fara för allmänheten eller om något brott har begåtts, säger Konsta Arvelin.

Är dessa ställen då på stadens/kommunens ansvar?

- Största delen av de ställen som öppnades den 1 juni är ju städers kultur- och idrottsutrymmen och där har i första hand staden ansvaret att se till att lagar och anvisningar följs.

Arvelin påpekar också att finländarna följt anvisningarna mycket bra och att det är orsaken till att man nu kunnat lätta på restriktionerna.

Säg då att man besöker en simhall och noterar att THL:s anvisningar inte efterföljs. Vem ska man kontakta?

- Nå polisen lönar det sig kanske inte att kontakta först. Då blir vi främst förundrade över varför man inte följer anvisningarna. I första hand ska man ta upp saken med den som driver verksamheten.

Biografer begränsas men RFV övervakar inte

Så till exempel simhallar behöver inte begränsa besökarantalet.

Men det måste biografer, som räknas till offentliga tillställningar. Men Regionförvaltningsverket har inte själv befogenhet att övervaka biograferna.

- Övervakningen i det här fallet ska skötas av den som bedriver verksamheten. Då ska man i första hand vara i kontakt med biografens ansvarspersonser, skriver man från Regionförvaltningsverkets kommunikationsenhet.

- Man kan kontakta polisen och Regionförvaltningsverket, eftersom RFV tagit beslutet som gäller biografer så är det nog dit man ska meddela om begränsningarna inte efterföljs. Då kan de be om hjälp av polisen vid behov, säger å sin tur polisinspektör Konsta Arvelin.