Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Överläkare om ökad samhällelig aktivitet efter coronakrisen: Sjukhusjourerna börjar fyllas igen

Från 2020
Uppdaterad 07.06.2020 12:15.
Lastensairaalan päivystyksen kyltti
Bildtext Skylt som pekar mot jouren.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Vid universitetssjukhusens jourmottagningar runt om i landet förbereder man sig på att antalet hjälpbehövande börjar nå upp till normala sommarnivåer igen efter coronakrisen. Enligt sjukhusen minskade antalet patienter markant – på vissa håll halverades patientbesöken.

De undantagsförhållanden som rått på grund av virusspridningen tömde sjukhusens akutmottagningar särskilt i början av epidemin. Människor blev försiktigare med att uppsöka vård av rädsla för att bli smittade.

En annan orsak till att jourerna tystnade är enligt överläkarna att människor inte ville belasta hälsovården med sina lindrigare skador och sjukdomar.

Det har också skett färre trafikolyckor i år jämfört med vanliga vårar, uppger Statistikcentralen. Hjälpbehovet för dylika fall har varit något mindre på en del orter.

Färre olyckor då människor är mindre aktiva

Akutvårdsenheternas överläkare bedömer att antalet olyckor har minskat då människor rört på sig mindre än vanligt.

– Olyckorna sker mest hemma. Ingen åkte iväg till trampolinparken eller skejtparken. Vanliga fallolyckor, skador i extremiteterna och i huvudet har minskat avsevärt, säger avdelningsöverläkaren Jani Mononen vid Pejas sjukhusjour.

I ett skede till och med halverades patientbesöken vid jouren i Pejas.

Men enligt Mononen uppsökte nog de med akut vårdbehov sjukhuset, till exempel vid olika sjukdomsattacker, höftbensbrott och hjärtinfarkt.

Vid Lapplands centralsjukhus bedömer läkarna att många följt upp sina egna symptoms utveckling under en längre tid än vanligt – utan att uppsöka vård.

Överläkare Aino Loimu säger att sjukhusjouren övervägande tagit hand om allvarliga fall under våren.

"Tryggt att komma till jouren"

Den ansvariga läkaren för akutvården vid Uleåborgs universitetssjukhus Matti Martikainen säger att det är tryggt att komma till jouren.

Det beror på att patienter med eventuell coronasmitta har en egen mottagning.

– Det råder inte längre någon sådan risk i fråga om att komma till jouren, säger för sin del överläkare Sami Mustajoki vid akutmottagningen i Åbo universitetscentralsjukhus.

Det väntas bli livligare under sommaren

Antalet patientbesök väntas normaliseras i och med att samhälleliga restriktioner hävts.

De öppnade restaurangerna och den återupptagna hobbyverksamheten får finländarna igång igen, vilket kommer att märkas som en ökning av olyckor.

Medan restaurangerna var stängda var det lugnare vid jourerna också under veckoslutskvällarna.

– Det var färre jourbesök då det inte fanns blöta krogkvällar, säger överläkare Mononen vid Pejas.

Vid jouren i Uleåborg märkte man av fler patienter redan i slutet av maj, säger överläkare Martikainen. Han konstaterar att de alkoholrelaterade besöken blivit fler under den gångna veckan.

Källa: STT