Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De som redan tidigare varit utsatta har fått det ännu svårare under coronakrisen

Från 2020
Barnvagnar står på rad ute
Bildtext Barnfamiljernas matkostnader har ökat.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

De ekonomiska problemen, skuldproblemen och behovet av mathjälp har enligt socialarbetarna ökat markant under coronakrisen. Speciellt barnfamiljer har haft det svårt.

Det är ingen hemlighet att coronaepidemin och restriktionerna som införts har påverkat otaliga människor. Många har blivit permitterade och arbetslösa, och ansökningarna om arbetslöshetsförmåner har skjutit i höjden.

De som redan tidigare varit i en utsatt situation har inte precis fått det lättare.

Socialarbetarna ser tydligt situationens allvar. 73 procent av socialarbetarna som svarat i en färsk socialbarometer ser ett ökat behov av mathjälp i kommunerna.

En lapp där det står färdigmat skrivet i rött.
Bildtext Många har sökt mathjälp under coronakrisen.
Bild: Yle / Nicole Hjelt

Hälften ser ett ökat behov av kompletterande och förebyggande utkomststöd. Över 40 procent ser i sitt arbete ökade hyresskulder och andra skuldproblem.

Barnen hemma, kostnaderna ökar

Resultaten är enligt forskarna likriktade med erfarenheter från tredje sektorn, om att behovet av mathjälp har fördubblats under coronaepidemin.

Hårdast drabbade är hushåll, där det redan från tidigare finns utkomstproblem.

- Speciellt många barnfamiljer har haft det svårt. Barnen har varit hemma, vilket också påverkat familjens matkostnader. Detta kan delvis synas i det ökade behovet av mathjälp, säger specialforskare Merita Jokela vid Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Problematiskt med stängda byråer

Socialarbetarna beskriver det som problematiskt för klienterna då en del av Folkpensionsanstaltens servicepunkter varit stängda eller haft öppet enbart för dem som bokat tid.

Automat för könummer
Bildtext Många byråer har haft stängt under coronatiden.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Klienterna har inte alltid känt till hur de får tag på FPA:s personal för att sköta sina ärenden. De mest utsatta har drabbats hårdast då servicen i en krissituation i en allt högre grad flyttas till webben.

Som exempel nämns äldre, personer som inte kan de inhemska språken samt de som inte har tillgång till webbtjänster hemifrån.

Socialarbetarna mer kritiska till stödsystemet

Socialarbetarna och FPA:s ledning har olika syn på hur väl det nuvarande systemet med utkomststöd fungerar i en krissituation.

92 procent av cheferna tycker att det grundläggande utkomststödet bra eller ganska bra svarar på klienternas servicebehov. Motsvarande siffra för socialarbetarna är 43 procent.

Speciellt i Nyland och städer med över 200 000 invånare är socialarbetarna kritiska.

Heikki Hiilamo på gården utanför Helsingfors universitet
Bildtext Professor Heikki Hiilamo.
Bild: Nella Nuora / Yle

- Socialarbetarna är i huvudsak i kontakt till dem, som ansöker om kompletterande och förebyggande utkomststöd, och som har allvarligare ekonomiska och andra problem, säger forskningsprofessor Heikki Hiilamo vid THL.

Barometern gjordes i maj av Institutet för hälsa och välfärd och Finlands social och hälsa. Den baserar sig på 776 svar.