Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad satsar på flera hyresbostäder: "Bostäder i centrum håller stadskärnan levande"

Från 2020
Leende Åsa Björkman står i solsken på torget i Jakobstad.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Staden Jakobstad vill bygga mellan 70 och 100 nya hyresbostäder. Staden har inte byggt några hyresbostäder i kommunal regi sedan 90-talet.

Åsa Björkman som leder stadens bostadsbolag Ebba säger att det gäller att satsa på hyresmarknaden om man vill skapa en attraktiv stad.

Staden Jakobstad har utarbetat ett nytt bostadspolitiskt program som ska behandlas i fullmäktige den 15 juni. I programmet ingår en stor satsning på hyresbostäder.

Målet är en levande, tätare stadskärna med flera små bostäder i centrum.

Rensat upp stadens bostadsbestånd

Det förra, och första, bostadspolitiska programmet skapades 2012.

Då handlade det mycket om en strategi för att städa upp stadens bostadsbestånd och slutresultatet var att ett bostadsbolag, Ebba, bildades säger Björkman.

Då var ungefär tjugo procent av stadens bostäder inte beboeliga.

- Nu har vi städat, rivit, renoverat och sålt en del bostäder. Vi behövde börja där. Nu ser vi framåt planerar hur vi kan utveckla bostäderna och staden, säger Björkman.

I dag finns det inga lägenheter som inte kan bebos och många har fått flytta in i nyrenoverade lokaler säger Björkman.

Äldre hus i tegel samt vitrappat nybygge i fyra våningar
Bild: Nathalie Lindvall

Det ska vara lätt att hitta en bostad

Även om invånarantalet minskar och befolkningsprognoserna inte ser så ljusa ut vad det gäller tillväxt så behövs det fler hyresbostäder säger Björkman.

- Allt fler bor ensamma eller på två, så vi har inte riktigt bostäder som matchar de behoven. Vi behöver också rekryteringsbostäder. Om du får jobb i Jakobstad så ska det vara lätt att hitta en bostad, säger Björkman.

Få går direkt till en mäklare för att köpa en bostad på sin nya arbetsort, därför måste det finnas ingångsbostäder säger Björkman.

Det ska vara lätt att flytta till Jakobstad även om man inte har sina rötter eller släkt och vänner i staden.

- Det ska finnas färdiga bostäder så att du egentligen kan komma hit med bara en kappsäck och portfölj, sen kan man hitta sitt eget och rota sig i staden, säger Björkman.

Allt flera vill hyra sitt hem

Björkman säger att österbottningarna fortfarande ofta vill äga sitt eget och till och med bygga sina hus själva, men globalt sett och även i Finland så ändrar trenden och allt fler hyr sin bostad.

Björkman säger att unga ofta är mera fria i sitt tankesätt och de vill kanske inte heller satsa så stora pengar i en bostad.

- Det är också svårare att få lån och man behöver en större egen insats och även en förändrad arbetsmarknad inverkar på hur vi bor. Det är inte längre så att man jobbar hela sitt arbetsliv på en eller ett par arbetsplatser och många jobbar som frilansare eller i kortare projekt, säger Björkman.

Öde torg i Jakobstad med höghus i bakgrunden.
Bild: Nathalie Lindvall

Ett levande centrum

I det bostadspolitiska programmet påtalas vikten av att folk ska bo i centrum för att hålla stadskärnan levande. Björkman säger att det finns många kvarter som kan utvecklas för att rymma fler bostäder.

Trenden har kört bort många barnfamiljer från stadskärnan, men Björkman säger att det finns rum för dem i centrala Jakobstad.

- Jag har själv flyttat till Skata med min familj, det går bra att bo nära stadskärnan. Det betyder mera liv och mera gemenskap i staden, säger Björkman.

Även ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv vinner vi på ett tätare centrum säger Björkman. Då behöver inte alla äga sin bil för att ta sig till butiken.

Underfarten vid Sikören gör det lättare att ta sig till de stora affärerna och skola och dagvård centreras kring Paul Hallvarsgatan.

Åsa Björkman säger att detaljplaneringen är grundbulten i all stadsplanering.

Hoppas på ett uppsving för småstaden

När det gäller centrum hoppas Åsa Björkman på en levande stadskärna med välmående butiker i framtiden. Hon hoppas på att flera bor i stadskärnan, cyklar, promenerar och startar bilen mera sällan.

Men för den som behöver bil ska det finnas parkeringsplatser.

Björkman säger att det händer mycket både vad det gäller kultur och idrott i Jakobstad och att avstånden är korta. Det är också nära till natur och rekreation.

- Kanske den här coronavåren kan vara startskottet för småstadens förnyelse. Det hoppas jag på, för småstaden har många fördelar, säger Åsa Björkman.

Diskussion om artikeln