Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Covid-19 har hittills kostat Vasa sjukvårdsdistrikt 6 miljoner euro

Från 2020
Uppdaterad 08.06.2020 15:54.
En coronapatient vårdas på ett sjukhus i Danmark.
Bildtext Intensivvård. Arkivbild.

Coronapandemin har lämnat tydliga spår i Vasa sjukvårdsdistrikts ekonomi. Det totala inkomstbortfallet är över tre miljoner, men de totala kostnaderna rör sig kring 6 miljoner euro. En möjlig andra våg av pandemin kan vara förödande.

Coronasituationen har lett till ökade kostnader på närmare två miljoner euro.

Överskridningarna beror på anskaffningen av skyddsutrustning, omställningskostnader föranledda av pandemin och i år köpta läkartjänster.

Samtidigt har de uteblivna intäkterna totalt blivit över tre miljoner euro, när besök bortfallit och operationer uteblivit.

Sjukvårdsdistriktet har även ännu inte fakturerat kommunerna för undersökning och vård av covid-19-patienterna och inte heller för den skyddsutrustning som levererats till social- och hälsovården i kommunerna. Där rör sig summan sammanlagt kring en miljon euro.

Det är ännu oklart vilken ersättning som erhålls från statligt håll och därmed vilken andel som faller på kommunerna. Detta torde klarna under juni.

Utmaningar på två fronter

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen konstaterar att utmaningarna finns på två fronter när det gäller ekonomin år 2020.

Höstens löneförhöjningar betyder cirka 550 000 euro i ökade personalkostnader medan det redan nu har förverkligats 33,6 procent av budgeten, vilket signalerar att åtgärder bör vidtas för att klara av ramarna.

Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Här står hon klädd i svart vid huvudentrén på Vasa centralsjukhus.
Bildtext Marina Kinnunen.
Bild: Antti Haavisto / Yle

Den andra stora utmaningen är volymminskningen och inkomstbortfallet. Även om verksamheten körs upp igen så snabbt som möjligt kommer sommaren och semestertiden emot och den stora volymökningen kommer igång först i augusti.

En andra våg kan få stora följder

Ifall läget återgår till det normala kan skadan minimeras men om det kommer en andra våg i pandemin kan följderna bli verkligt stora.

Kinnunen föreslår för styrelsen att man ska fortsätta vara återhållsam och samtidigt utreda strukturella förändringar och ytterligare sparåtgärder.

Efter bokslutet den sista juni har man förhoppningsvis en bättre bild av coronapandemins inverkan på ekonomin och kan ta ställning till ytterligare åtgärder.

Sjukvårdsdistriktets styrelse möts på måndag morgon.

Artikel och rubrik uppdaterad måndag 8 juni klockan 15.54 då nya siffror presenterades under måndagens styrelsemöte.

Diskussion om artikeln