Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Badvattnet är av hög kvalitet i Finland visar EU-rapport – två badstränder får ändå dåligt betyg

Från 2020
Uppdaterad 09.06.2020 10:32.
En kille och några barn hoppar i vattnet från en klippa.
Bildtext Majoriteten av badvattnet är av god kvalitet i Finland, enligt en färsk EU-rapport.
Bild: Mostphotos / Katja Kircher Photography

Badvattnet i 96 procent av sjöarna och åarna är av bra kvalitet i Finland. Samma siffra för kustområdena är 80 procent. Det visar en färsk rapport som Europas miljöcentral publicerade på måndagen. I rapporten ingår data från 22 000 badstränder i Europa.

Det är alltså tryggt att plaska runt i vattnet vid allmänna badstränder i Finland. Enligt EU-rapporten är vattnet vid över nio av tio (92 procent) badstränder i Finland av utmärkt eller bra kvalitet.

Över 84,6 procent av badvattnet i alla EU-länder, som undersökts, är av utmärkt kvalitet. I fem länder (Cypern, Österrike, Malta, Grekland och Kroatien) är vattenkvaliteten utmärkt vid 95 procent eller fler av stränderna. I Finland är vattenkvaliteten utmärkt vid 86,4 procent av badstränderna.

Dålig vattenkvalitet i Lojo och Raumo

Åtta stränder, cirka 3 procent, klassades i den lägsta godkända kvalitetskategorin "nöjaktig" i Finland. Vattenkvaliteten vid endast två badstränder i Finland (0,7 procent av alla stränder) klassades som dålig. De badstränderna är Moisios badstrand i Lojo och Otanlahti i Raumo.

Rapporten baserar sig på data från åren 2016–2019 uppger Institutet för hälsa och välfärd (THL) som är den instans som rapporterar om Finlands resultat.

Sommaren 2019 fanns sammanlagt 301 allmänna badstränder i Finland, varav 224 låg vid vattendrag inne i landet och 77 vid kusten.

Majoriteten av badvattnet av utmärkt eller bra kvalitet

96 procent av allt badvatten inne i landet, det vill säga vattnet i sjöar och åar, klassades som utmärkt eller bra. 80 procent av badvattnet vid kustområdena klassades som bra eller utmärkt.

Gränserna för hur stor bakteriemängd som är tillåten i badvattnet är striktare när det gäller havsvattnet vid kustområdena. Det beror på att bakterier klarar sig sämre i salt vatten och på så sätt tyder en mindre bakteriemängd redan på att vattnet är förorenat.

Samma gränsvärden används ändå för havsvattnet i hela Europa, så i Östersjön och i Medelhavet undersöks bakteriemängderna enligt samma kriterier även om haven inte är lika salta.

– I Finland är badvattnet vid kusten av låg salthalt och stränderna är ofta grunda, vilket kan göra att vattnet inte byts lika snabbt och det kan synas i badvattnets kvalitet, säger specialplanerare Outi Zacheus vid THL.

Blågrönalger beaktades inte

I den här rapporten beaktades inte blågrönalger, men finländska myndigheter följer med blågrönalgsituationen vid badstränderna.

I EU-rapporten ingick badvattenkvaliteten vid de stränder där man regelbundet följer med bakteriemängden i vattnet. För att vara med i undersökningen ska man ha undersökt vattenkvaliteten under fyra badsäsonger. Ur bakteriemängderna kan man bland annat utreda hur avloppsvatten påverkar badvattnet.

15 badstränder i Finland blev utan kvalitetsstämpel eftersom man vid de stränderna inte har testat vattnet tillräckligt länge eller tillräckligt mycket. En del av de här stränderna är nya och en del är stränder där man gjort förändringar.

Artikeln korrigerades 9.6 klockan 10.31: Procentandelen i den här meningen "Åtta stränder, cirka 3 procent, klassades i den lägsta godkända kvalitetskategorin "nöjaktig" i Finland" ändrades till 3 procent. Tidigare stod det felaktigt att procentandelen skulle ha varit 8 procent, vilket alltså inte stämmer.

Diskussion om artikeln