Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kommentar: Hur jag nästan blev en byskoleförsvarare

Från 2020
Uppdaterad 08.06.2020 17:42.
Grafik. Till vänster syns Klinkbackan koulu. Till höger syns Pia Santonen.
Bildtext Klinkbackan koulu i Åminnefors behandlas inte på samma sätt som de andra hotade skolorna, skriver journalisten Pia Santonen.
Bild: Yle

Yle Västnylands Pia Santonen har bekantat sig med Raseborgs stads nyaste sparpaket. Nedläggningshotade skolor behandlas inte konsekvent, skriver Santonen.

Det är inte bara vad man beslutar som räknas. Också hur man fattar besluten sänder viktiga signaler till dem som berörs av besluten.

Därför känns det orättvist att läsåret 2020-2021 blir det sista för byskolan Klinkbackan koulu i Åminnefors.

Antalet skolhus ska bli färre

Jag har bekantat mig med kalla fakta.

Elevantalet i staden fortsätter dyka och det nuvarande skolnätet består av onödigt många skolhus med för få elever, för många lärare, för många omoderna kvadratmeter att värma upp och städa och renovera.

De som jobbar och betalar skatt i Raseborg blir färre medan de äldre som behöver omsorg blir fler. Det här i en situation där de ekonomiska kurvorna väldigt länge mest bara har pekat nedåt.

Pengarna räcker inte till allt och då är det logiskt att skära i tjänsterna för barn och unga och i stället satsa på de äldre.

Raseborgs stad gör därför i kväll (8.6) sitt n:nte försök att få ordning på den här ekvationen. Räddningsförsöket har den här gången döpts till servicenätutredningen.

Servicenätutredningen lägger mycket vikt på fastigheter.

Grundtanken är att verksamheter, till exempel skolor, kan få plats inom färre väggar och då kan man sälja de hus som blir tomma. Och se, man har sparat mycket pengar.

Det låter fantastiskt enkelt.

Olika behandling av hotade skolor

Invånare bör alltid behandlas på samma villkor. I en situation där något ska bort är det extra viktigt.

I Raseborg gör man så här med de minsta skolorna vars framtid nu återigen har diskuterats:

Klinkbackan koulu föreslås stänga i augusti 2021 eftersom det är möjligt. Så står det i pappren som politikerna ska ha pluggat inför kvällens möte.

Skolan hade i år 36 elever (obs. inte 32 som det står i stadsfullmäktiges föredragningslista). Läsår 2025-2026 väntas de vara 31.

Snappertuna skola föreslås stänga när eleverna två år i rad är 20 eller färre. Det har stadens bildningsdirektör och undervisningschef kommit fram till i diskussioner med rektorn i Snappertuna.

Snappertuna skola hade i år 37 elever. Läsår 2025-2026 väntas de vara 25.

Bromarv skola föreslås stänga när eleverna två år i rad är 15 eller färre. Det har stadens bildningsdirektör och undervisningschef kommit fram till i diskussioner med rektorn i Bromarv.

Bromarv skola hade i år 22 elever. Läsår 2025-2026 väntas de vara 12.

Västerby skola föreslås stänga när eleverna ryms in i Österby skola och för Billnäs skola finns ännu inget förslag.

Låter det här som lika behandling? En skola meddelas att det nu är slut medan andra skolor får diskutera sig fram till en lösning där de har flera år på sig att visa om de klarar elevgränsen.

Man kunde nästan tro att staden saknar klar vision över hurdana skolor som är livsdugliga.

Föräldrar upplever att staden inte lyssnar

Jag har under de gångna veckorna blivit kontaktad per e-post och telefon av föräldrar från Klinkbackan koulu, både nuvarande och blivande. Telefonsamtalen har varit långa och intressanta.

Lugnt och sansat har de berättat för mig vilka idéer de har för skolan, hur gärna de vill diskutera med staden men hur lite staden verkar intresserad av deras tankar.

Jag har också fått höra hurdana familjer som har flyttat till området bara för att barnen ska få gå i just den lilla byskolan i Åminnefors.

Vad innebär det för en kommun om invånarna drar den logiska slutsatsen att kommunen inte behandlar alla lika utan lyssnar mer på en del än på andra?

Jag är ingen byskoleförsvarare. Och jag vet sannerligen att Raseborg inte har haft någon inflyttning att skryta med på senare år.

Jag har under tidigare omgångar av skolnedläggningsdiskussioner fått berättat för mig att det inte finns siffror som stöder den ganska vanliga uppfattningen enligt vilken byskolorna lockar inflyttare.

En vägskylt med finsk och svensk text. Nedanför vägnamnen står det på en svartvit skylt Klinkbackan koulu. Till höger löper en asfaltväg. Regnig väder. Grön försommarmiljö.
Bildtext "Älä säästä lapsilta", på svenska "Spara inte på barnen", står det på ett regnpiskat plakat som dykt upp i närheten av Klinkbackan koulu.
Bild: Pia Santonen / Yle

Jag vet inte om byskolorna i Raseborg måste stänga nu. Stadens större skolor är ju heller inga riktigt stora utbildningsfabriker utan vanliga småstadsskolor. Den största skolan har ungefär 350 elever.

Men jag frågar mig hurdana signaler det sänder till intelligenta och engagerade kommuninvånare om skolorna nu stängs på olika villkor utan att staden förklarar varför.

Vad innebär det för en kommun om invånarna drar den logiska slutsatsen att kommunen inte behandlar alla lika utan lyssnar mer på en del än på andra? Vem är det som då förlorar mest?

Jo, en del förlorar sin byskola - men det kanske de överlever.

Raseborgs stad däremot förlorar sådant kapital som allra mest behövs: Engagemanget hos familjer med hyfsad utbildning, med jobb som gör dem till hyfsade skattebetalare. Vuxna med stora nätverk. Idékläckare, problemlösare, utvecklare, människor som orkar engagera sig i sin nya hembygd.

De har kapacitet att föra sansad och vuxen dialog. De har valt Raseborg, de trivs här. De vill staden väl, också ekonomiskt. Men de vill ha sin byskola kvar.

Vad mer kunde Raseborg önska?

Klinkbackas Hem och skola-förening vill inte att någon av de nämnda skolorna stänger. Men de vill att också deras skola får visa vad den går för.

Deras förslag är att Klinkbacka stänger när eleverna två år i rad är 36 eller färre. Inte hösten 2021.

Korrigering 8.6 vid 17.42: Klinkbackan koulus elevantal var 36 läsåret 2019-2020, inte 32 som det står i stadsfullmäktiges föredragningslista.

Diskussion om artikeln