Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

“Folk förstår nog bara man berättar hur det är” - Hangö Stevedorings nya vd vill vara tydlig och involvera personalen när tiderna är tuffa

Från 2020
Uppdaterad 11.06.2020 05:34.
Man i en hamn
Bildtext Petteri Sammalisto har tagit över stafettpinnen som vd på Hangö Stevedoring.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Kommunikation och anpassning är nyckelord för Hangö hamns stuveribolag när världen ändrar snabbt. Extra viktigt blir det här då de ekonomiska utsikterna är ovissa och konkurrensen om trafiken skarp.

- Vi har startat från grundläggande saker. Vi har pratat om värderingar, vad som är viktigt. Vi vill vara öppna gentemot personalen och informera dem om läget.

Så svarar Petteri Sammalisto, vd för stuveribolaget Hangö Stevedoring, på frågan om hur han ska lotsa det anrika bolaget in i framtiden.

Han tillträdde på posten som vd i slutet av 2019 efter Matti Esko, som kom till Hangö år 2017 efter Esa Torstensson som gick i pension.

Tuff höst att vänta

Coronaviruset och skärpta krav på arbetssäkerheten har präglat Petteri Sammalistos första tid som vd.

Men genom tydlig kommunikation har han som målsättning att på sikt öka trafiken över Hangö hamn och förbättra bolagets lönsamhet.

Fartyg i hamn
Bildtext Hangö hamn, eller Port of Hanko, som bolaget heter i dag, marknadsför sig som den snabbaste rutten till Europa. Hamnbolaget är så att säga hyresvärd för hamnoperatörerna.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

- Vi vet redan nu att hösten kommer att bli tuff. Men när personalen har den här kunskapen, är det lättare att rikta in sig på att hitta lösningar till problem istället för att de kommer som en överraskning. Folk förstår nog bara man berättar hur det är, säger han.

Ser över hela flödeskedjan

Nästa projekt blir att starta ett projekt som går ut på att minska faktorer som slukar tid och pengar i hela flödeskedjan.

- Det beror inte på att vi skulle vara dåliga, utan på att det är så många som är involverade i processen. Där är transportbolagen, rederierna, vi, kunden. Genom att se över hela länken kan vi bli bättre och mer effektiva. För kunden är det viktigt att kunna förutse olika skeden i processen.

Toppar och dalar

Stevedoring har verkat i Hangö hamn i över 100 år.

Engelska magasinet i Västra hamnen i Hangö.
Bildtext Hangö är grundat kring hamnen som så länge vintrarna var snörika och kalla, hade en fördel av vara Finlands sydligaste, isfria hamn.

Ibland har det stormat rejält.

Bolaget har överlevt krig, ekonomiska toppar som den ryska transitotrafiken som blev en lysande stjärna som slocknade tvärt kring år 2008.

Ännu för tre år sedan var det aktuellt med samarbetsförhandlingar, då rederiet Finnlines delade upp trafiken mellan Stevedoring och konkurrenten Stevena.

Stevena är den andra betydande operatören i Västra hamnen i centrum av Hangö.

Huvudförtroendeman: "Bättre grepp om personalpolitiken"

Omvälvningarna har varit jobbiga, eftersom Hangö Stevedoring är en viktig arbetsgivare i Hangö och samarbetsförfarandena berört många människor. Företaget är med sina cirka 180 anställda Hangös näst största arbetsgivare efter staden.

För några år sedan kunde tonen bli rätt frän när samarbetsförfarandena belystes i offentligheten, men i dag är den mer försonlig.

Dennis Finnberg, mångårig huvudförtroendeman för stuvarna, säger att det känns bra.

- Beträffande personalpolitiken försöker man i alla fall ganska starkt med att med människorna i spetsen göra vissa förändringar och förbättringar, det kommer klart fram.

Han är också nöjd över att man redan nu fört diskussioner om att framtiden är oviss och det kan vara tuffa tider i antågande.

Ny image utåt

Ett led i strävan att göra personalen mer involverad och lyfta fram dess kunnande framkommer i det som företaget kallar sin nya visuella identitet.

I praktiken betyder det här att man gjort en ny hemsida, uppdaterat företagets logo och överlag satsat på en mer öppen och kommunikativ approach.

Företaget vill signalera att man är lättillgänglig, lyhörd för kundens behov och en pålitlig samarbetspartner.

Marika Pulliainen, tidigare Hangös turistchef, sitter i dag på den nyinrättade tjänsten som marknads- och kommunikationsansvarig.

Hamnarbetare i godsterminal
Bildtext Marika Pulliainen betonar att bolagets värderingar är viktiga för att nå framgång.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

- Vi började med att gå igenom vilka värderingar vi har och vi ville få dem att synas utåt, berättar hon.

Marika Pulliainen säger att värderingarna är en av grundstenarna i företagets framgång:

- Jag tycker de är grunden för allt. Om man tänker på personalen, så är det väldigt viktigt att veta vad företaget står för. Det är också många människor som i dag väljer sin arbetsplats utgående från vilka värderingar företaget har.

Göran Eriksson, försäljnings-och marknadsföringschef, håller med.

- Den nya imagen är nog viktig. Speciellt logon kan man se en massa fina saker i, som är aktuella oss för oss. Det är en länk i kedjan, samarbete, ett handslag.

Inte alla vet vad Hangös näst största arbetsgivare sysslar med

Trots att de flesta Hangöbor känner någon som jobbar på Stevedoring, är det inte alla som vet omfattningen av bolagets verksamhet.

Marika Pulliainen säger att hon själv blev förvånad över hur stort företaget var:

- Jag visste inte att Stevedoring äger så mycket maskiner och fastigheter som de gör, jag trodde det var Hangö hamns egendom.

Lyftkran i en hamn
Bildtext Lyftkranarna i Västra hamnen utgör något av landmärken i Hangö. I dag används smidiga och praktiska mobilkranar.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Hon blev också förvånad över att det var en så stor arbetsgivare samt över alla olika tjänster som företaget erbjuder.

Göran Eriksson, som jobbat på Hangö Stevedoring sedan 2004, säger att grunden i jobbet, själva varuflödet, inte ändrat så mycket under hans tid.

Hamnarbetare i godsterminal
Bildtext Göran Eriksson är försäljnings- och marknadsföringschef på Hangö Stevedoring. Han tycker projektet med företagets nya visuella identitet, som Marika Pulliainen hållit i, blivit lyckat.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Däremot har maskinerna blivit större, arbetsmomenten snabbare och godshanteringen effektivare. Fartygen byggs också i dag så de ska kunna lastas och lossas smidigt och bära större volymer.

Uppstickaren Stevena

Stevedorings lokala konkurrent Stevena etablerade sig i Hangö hamn år 2004, och hade då rollen av en uppstickare.

Hangö hamn och dess operatörer

Men i dag vill man från båda bolagens sida tala mer om samarbete än om konkurrens.

Det beror på att företagen har lite olika profil.

Den stora skillnaden mellan företagen är att Stevena främst sysslar med lastning och lossning av fartyg medan Stevedoring har flera ben att stå på.

Fartyg i Hangö hamn
Bildtext I dagens läge byggs fartygen så att det ska gå snabbt att lossa och lasta dem.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Stuvarnas huvudförtroendeman Dennis Finnberg beskriver skillnaden så här:

- Konkurrenten är mobilare, betydligt mindre här i Hangö som har en ganska vass spets vad de jobbar med. Vi har ju terminalarbete med en massa gods som vi behandlar till exempel direkt från tågvagnar; mobilkranar och allt sådant de inte sköter om. De har mer den här container- och trailertrafiken som i huvudsak går på gummihjul.

Stevena har alltså lättare strukturer, medan Hangö Stevedoring i sin tur har fler ben att stå på. Bolaget sköter allt från lastning, lossning, terminalarbete till spedition och fartygsklarering.

- Och det är ju alltid bra att ha fler ben att stå på, kommenterar Dennis Finnberg.

Dennis Finnberg, Närbild, Hangö hamn, stuvare
Bildtext Stuvarnas huvudförtroendeman på Hangö Stevedoring, Dennis Finnberg, är glad över att folk verkar ha fått gnistan tillbaka efter några år av stram personalpolitik. Bilden är en arkivbild
Bild: Yle/Carina Bruun

Tillsvidare räcker jobben för båda

Ingendera bolagen har för tillfället samarbetsförhandlingar på gång.

Stevenas platschef i Hangö, Henrik Sandin, säger att hanteringen av importbilar sjunkit mest, men att totalt sett är minskningen av jobb mindre än man först befarat.

Företaget har 25 heltidsanställda i Hangö, vilket är betydligt färre än vad Stevedoring har.

Stevenas Henrik Sandin ser det inte som att man tagit andelar av Stevedoring.

- Vi har ju tidigare också skött Rostock och att vi fick den biten av Finnlines trafik berodde mest på att Finnlines började konkurrera med det rederi som då körde den linjen, SOL. SOL (Svenska Orient Linien) klarade inte av konkurrensen och då valde Finnlines oss för att fortsätta sköta Rostocktrafiken.

Företagets lokala styrka ser han att är personalen:

- Jag har en mycket flexibel och kunnig personal, det är det som är A och O.

Liten och smidig

Trots att Stevena också genomgått kämpiga tider, har de alltid lyckats komma snabbt på fötter.

Företagets vd Markku Mäkipere förklarar det med att företaget på grund av sin småskalighet och tydliga profilering är smidig och flexibel. Det, i kombination med en tillitsfull attityd, gör att man kunnat anpassa sig snabbt till förändringar.

Finnlines fartyg i Hangö hamn.
Bildtext Finnlines är en viktig kund för bägge stuveribolag i Hangö hamn.
Bild: Yle/Petra Thilman

- Visst har vi under årens lopp upplevt stora förluster. Först när vi miste Superfast och sedan då SOL lade ner verksamheten över Hangö. Båda var betydande kunder som stod för en stor del av vår omsättning.

Han säger att man ändå alltid försökt behålla lugnet och hellre lagt energi på att hitta nya kunder än att genast skära ner på personalen.

- Vi har sagt åt pojkarna att ta ut sina semestrar och ledigheter först.
Det har förstås inneburit vissa risker, men det har gått då vi har en ganska lätt organisation, säger vd Markku Mäkipere.

Det enda som är bestående är förändring

Enligt Hangö Stevedorings vd Petteri Sammalisto är det bara att acceptera att världen i dag är dynamisk.

För ett företags överlevnad, är det livsviktigt att kunna anpassa sig till förändringar.

- Inget förblir som det varit i dagens värld, saker ändrar hela tiden. Vi måste lära oss leva med det. Ibland kommer det svårigheter, ibland går det bättre. Som organisation så får vi lära oss att hitta lösningar tillsammans för att få företaget att överleva och växa, säger han.

Kommunikation och anpassning är nyckelord för stuveribolaget Stevedoring i Hangö när världen ändrar snabbt

11:57

Diskussion om artikeln