Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Klinkbackan koulu i Pojo läggs ner - skolorna i Bromarv och Snappertuna får vänta på framtidsbesked

Från 2020
Uppdaterad 09.06.2020 12:35.
Ett beige skolhus med två cyklar parkerade framför. I förgrunden syns fasaden på en annan byggnad.
Bildtext Klinkbackan koulu hade 36 elever under läsåret 2019 - 2020.
Bild: Pia Santonen / Yle

Nästa läsår blir det sista för Klinkbackan koulu. Skolan läggs ner hösten 2021. Västerby skola läggs ner när eleverna ryms in i Österby skola utan extra kostnader.

Det här beslutade Raseborgs stadsfullmäktige på sitt möte på måndagen (8.6). Se hur politikerna röstade i faktarutan längst ner i artikeln.

Framtiden för Bromarv skola och Snappertuna skola är fortfarande öppen. Fullmäktige remitterade den skolfrågan med motiveringen att staden behöver ta fram tydligare principer för när skolor kan stänga och när de får fortsätta.

Förslaget inför mötet var att Bromarv skola läggs ner när skolan två år i rad har 15 eller färre elever. För Snappertuna skola gällde nedläggning då skolan två år i rad haft 20 eller färre elever.

Inget beslut fattades om Billnäs skola.

Två omröstningar innan Klinkbackabeslut

Raseborgs stadsfullmäktige var tvungen att rösta om Klinkbackan koulus framtid två gånger.

Den första omröstningen handlade om Klinkbackan koulus öde ska avgöras på en gång eller om saken remitteras tillbaka till tjänstemannaberedning. Här föll rösterna 24-19.

Den andra omröstningen handlade om att Klinkbackan koulu borde får ett motsvarande villkor som föreslogs för skolorna i Bromarv och Snappertuna, det vill säga att skolan stänger när elevsiffran två år i rad är 36 eller lägre. I den här omröstningen föll rösterna 23-20.

Skolnedläggningarna är en del av Raseborgs stads servicenätutredning som bland annat går ut på att bli av med fastigheter och på det sättet spara pengar.

Så här röstade politikerna om skolstängningar i Raseborg

Artikeln uppdaterades 9.6.2020 klockan 12.35. Då lades stycket om Billnäs skola till och artikeln kompletterades med en faktaruta om hur politikerna röstade.