Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flytta eller åtgärda, det är frågan - markavstjälpningsplats i Hangö som ligger på grundvattenområde är en miljöbov

Från 2020
Uppdaterad 25.06.2020 12:02.
Tegelkross i naturen
Bildtext Tegel, betong och asfalt ligger direkt på marken på "gamla kimppan" i Hangö.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

I Hangö funderar jordbyggnadschef Jukka Takala på vad som ska hända med stadens markavstjälpningsplats. Trots att den ligger på grundvattenområde visar en konsultrapport på allvarliga brister.

På tippen för rivningsavfall förvaras och hanteras asfalt-, betong och tegelavfall.

Markavstjälpningsplatsen har haft miljötillstånd sedan år 2015, men ändå har staden inte följt alla direktiv som står i lovet.

Jukka Takala har nu beställt en konsultrapport som pekar på stora brister i hanteringen och lagringen av avfallet.

Det mest anmärkningsvärda är att soptippen ligger på grundvattenområde och i närheten av ett Natura-område.

Massor att åtgärda

Bland annat finns det ingen ordentlig uppföljning av vem som rör sig på området och hur mycket material det förs dit.

De som transporterar material till markavstjälpningen har fått kvittera ut en nyckel till områdets port, men ingen har fört bok över det här.

Men också mängderna material har överskridits.

Det finns specifika bestämmelser hur många kubik av respektive material som får lagras eller hanteras åt gången.

Dessutom förvaras avfallet direkt på marken trots att miljötillståndet förutsätter att betong och asfalt förvaras på hårt underlag.

Det möjliggör i teorin att farliga ämnen kan sippra ner i grundvattnet, vilket räknas som en miljö- och hälsorisk.

Därför borde det också byggas oljesavskiljningsbrunnar.

Har inte påverkat grundvattnet

Det mesta av asfaltavfallet har använts för att bygga ut Västra hamnen i havet. Betongavfallet har man försökt krossa en gång per år för att återanvända.

Betongringar i naturen
Bildtext Betongen kan innehålla miljöfarliga ämnen.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Jordbyggnadschef Jukka Takala säger att förvaringen inte har smutsat ner grundvattnet.

- Vi har under årens lopp tagit prover på vattenkvaliteten. Det har inte framkommit några avvikelser.

Han säger att det kan bero på att det på området finns så kallat hängande grundvatten, där vattnet skyddas av ett finkornigt markfilter (orsivesi på finska).

Folk rör sig på området

Avstjälpningsplatsen ligger mellan Täktom och Stormossen på det område där den i folkmun kallade “gamla kimppan” tidigare fanns.

Bebyggelse finns också i närheten.

Området är utmärkt som rekreationsområde i generalplanen, och det strövar också folk på området.

Böljande gräs och himmel
Bildtext Delar av den "gamla kimppan" i Hangö är återställd och det böljande gräset för nästan tankarna till den nordamerikanska prärien. Många tycker om att röra sig på området.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Därför borde området där massorna hanteras vara tydligt avstängt. I praktiken har området endast delvis varit ingärdat. Det finns en låst port men det går att ströva runt i närheten.

Två alternativ

Jordbyggnadschef Jukka Takala säger att han beställt konsultrapporten bland annat för att företaget kan hjälpa till att rita lösningar till en ny avstjälpningsplats om det blir aktuellt att flytta den till en annan plats.

- Det är det vi måste utreda, om det blir billigare att åtgärda bristerna eller bygga en ny.

I så fall borde den nya markavstjälpningsplatsen finnas på ett stadsplanerat område där det inte finns grundvatten, menar Jukka Takala.

- Men det beror vad politikerna vill, om man vill ändra planen eller bygga nytt.

Fem år tid på sig

Det nuvarande miljötillståndet från 2015 går ut om fem år, 2025.

På frågan om varför staden först nu, i mitten av tioårsperioden, skrider till åtgärder, svarar Jukka Takala att staden nog varit medveten om bristerna, men att stadens plånbok är tunn.

- Det handlar ändå inte om några olagligheter, vi har tid så länge tillståndet gäller.

Men något måste staden göra, annars förnyas miljötillståndet inte.

Frågan har nu varit uppe i stadsstyrelsen som gett grönt ljus att gå vidare med att komma fram till en lösning.

Korrigerat 25.6.2020 vid 12-tiden. Ordet "inte" lades till i meningen där det tidigare fattades: I så fall borde den nya markavstjälpningsplatsen finnas på ett stadsplanerat område där det inte finns grundvatten, menar Jukka Takala.

Diskussion om artikeln