Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill ha bort stockhögarna i Karis men det går trögt - centrum inte rätt plats för virkeshantering anser staden

Från 2020
Uppdaterad 11.06.2020 06:44.
Stockhögar tar upp plats i Karis centrum - Spela upp på Arenan

De stora stockhögarna vid järnvägsstationen i Karis borde flyttas någon annanstans, anser Raseborgs stad. Staden har redan i åratal försökt övertala Trafikledsverket att flytta terminalen där stockar lossas från lastbilar och lastas på godståg.

– Det är ett ganska stort område och ett ganska centralt läge i Karis. Det skulle frigöra ett ganska stort markområde för vidare utveckling, berättar Piia Nordström som är ansvarig gatuchef i Raseborg.

Gatuchef Piia Nordström på gångbana framför Raseborgsvägen.
Bildtext För trafiksäkerheten vore det bra att terminalen flyttar någon annanstans, säger ansvariga gatuchefen Piia Nordström.
Bild: Maria Wasström / Yle

Staden vill göra det möjligt att bygga på området, framgår i beredningen inför tekniska nämndens möte den 9 juni. Detaljplanen behöver uppdateras eftersom den är från 1941-1993.

I våras tog Raseborg kontakt med Trafikledsverket igen för att förmå det att överväga en ny plats för terminalen. Och nu tas saken upp igen, i samband med att staden arbetar på ett utlåtande till Trafikledsverket om järnvägsplanen för Hangö-Hyvingebanan.

Tung trafik skulle minska i Karis centrum

För trafiksäkerheten vore det bra att terminalen flyttar någon annanstans, eftersom den tunga trafiken genom Karis centrum skulle minska, förklarar Nordström.

Bullret och dammet skulle det också bli mindre av.

Stockhögarna vid Karis järnvägsstation.
Bildtext För några år sedan förbättrades ett sidospår för att det ska vara lättare att lasta stockarna på tågen i Karis.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Flytt till Svartå eller Horsbäck?

Raseborgs stad har i kontakten med Trafikledsverket diskuterat två alternativ för var stockhanteringsterminalen kunde placeras.

Den ena platsen är Svartå gamla bangård och den andra är i Horsbäck, vid Ekerö gård.

Ingendera platserna har dock riktigt jämna markytor, enligt Nordström.

– Ett sådant här trälastningsområde borde vara så jämnt som möjligt.

Om ingenting händer, vad gör staden då?

– Det är bara att fortsätta påminna och sedan samarbeta, om det kommer något förslag.

Så sent som år 2015 förbättrade Trafikledsverket ett sidospår på Karis station för att det ska vara lättare att lasta stockar på godsvagnarna.

Raseborg försöker fortfarande få stockhögarna vid Karis station flyttade

2:26

Diskussion om artikeln