Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Coronaviruset har snabbat upp digitaliseringen i domstolarna och förändringarna är här för att stanna

Från 2020
Rättssal
Bildtext Det händer att det bara är domaren som är på plats i rättssalen i och med lagändringarna som trädde i kraft förra året.
Bild: Yle/Roger Källman

Till följd av coronaepidemin har drygt 8000 rättegångar avbrutits i Finland, enligt Domstolsverkets statistik från början av juni. Siffran skulle kunna vara ännu högre om det inte vore för den lagändring som trädde i kraft i början av förra året, enligt Nina Immonen på Domstolsverket.

– Antalet rättegångar som skulle ha skjutits upp skulle definitivt ha varit flera om det inte vore för lagändringarna som trädde i kraft för ett och ett halvt år sen, säger Nina Immonen som är specialsakkunnig på Domstolsverket.

Den första januari 2019 ändrades lagstiftningen så att den möjliggör att parter i en rättegång inte behöver infinna sig fysiskt i rätten. Tidigare var det främst i undantagsfall och främst för vittnen som det var möjligt att delta i en rättegång via fjärrförbindelse, det vill säga över videolänk eller telefon.

I och med lagändringen har lagen blivit mera tillåtande och det är nu upp till domare att avgöra vilka fall som lämpar sig för fjärrförhandling. Fjärrförhandling kräver också parternas samtycke.

Domare Nina Immonen står i trappan
Bildtext Specialsakkunnig Nina Immonen vid Domstolsverket är lättad över att man på flera domstolar var vana vid att hålla rättegångar över fjärrlänk, redan innan coronaepidemin.
Bild: Charlotte Winberg

Att lagstiftarna i Finland var ute i god tid säger Immonen att har underlättat domstolarnas arbete under de senaste månaderna.

– Vi har haft det rätt så bra i Finland i och med lagreformen som kom för ett och ett halvt år sen. Om det var slumpen eller lagstiftarens intuition, det vet jag inte, säger Immonen med ett skratt.

– Fastän rättegångar ordnats över fjärrförbindelse redan innan den här coronavåren, så har flera domstolar nu blivit tvungna att testa och öva på det.

Regionala skillnader

Restriktionerna till följd av coronaepidemin har satt käppar i hjulen för många rättegångar, och fler skulle det sannolikt ha varit om inte domstolarna hade varit förberedda på att hålla rättegångar över fjärrlänk.

– Fjärrförbindelserna har inte ändå räddat alla rättegångar. Det finns ännu en stor mängd mål som av en eller annan orsak inte lämpar sig att utföras så att alla parter skulle vara på distans, säger Immonen.

Helt problemfritt är det inte ännu med fjärrättegångar. Tekniken och utrustningen har gjort att fjärrättegångar inte har kunnat användas i lika stor utsträckning som det har funnits behov för.

– Alla domstolar har helt enkelt inte haft den mängd utrustning som krävs för att alla deras domare skulle kunna handlägga alla sina mål över videolänk.

I de nordligare delarna av landet är avstånden mellan domstolarna längre än vad de är i söder. Därför har användningen av fjärrättegångar varit vanligare i norra Finland.

Allt fler digitala lösningar

Det är inte bara rättegångarna som blir mer digitala i domstolarnas verksamhet. Som bäst ses verksamheterna över för att försöka effektivisera flera av processerna med digitala hjälpmedel.

– Bara genom att se över de system som advokater, åklagare, polisen använder och göra de mer kompatibla skulle man kunna underlätta vardagen väldigt mycket, anser Immonen.

De här åtgärderna är en del i att man inom rättsväsendet på lång sikt strävar till att bli så papperslösa som möjligt.

Förvaltningsrättsdomare Kirsi Särkilä vid Åbo förvaltningsdomstol
Bildtext Pappershögarna kan bli ett minne blott i framtiden på domstolarna.
Bild: Malin Ekholm, Yle

Ett annat digitaliseringsprojekt gäller hur de vittnesmål som fungerar som bevis i rättegångarna lagras och får användas. Att spela in vittnesmålen är inget nytt, men hur de används är under förändring.

– Om den planerade lagändringen träder i kraft skulle de muntliga vittnesmålen som spelats in på video i tingsrätterna kunna lagras och återanvändas i hovrätten, berättar Immonen som ser flera fördelar med att inte behöva kalla in vittnen en gång till.

– Minnesbilderna blir knappast bättre anefter att tiden går.

Som det är i dag så lagras videoinspelningarna, men de kan inte användas för hovrätten.

– Man har varit tvungen att höra vittnena igen, fastän inspelningarna finns lagrade.

Tillbaka till det nya normala

Restriktionerna till följd av coronaviruset har lättats och sen en tid tillbaka har domstolarnas verksamhet kunnat börja återgå till det normala. Men många av de nya arbetssätten är här för att stanna menar Immonen.

– Vi har blivit tvungna att ta ett digiskutt och se vad som funkar och inte funkar. Men nu har vi fått en enorm genomslagskraft då vi har insett att vi har den här möjligheten och att den inte bara är till för coronatider.

Men att samtliga rättegångar ska komma att skötas via fjärrförbindelse ser Immonen inte att kommer ske inom en nära framtid.

– Kalla mig gammalmodig, men inte ser jag ändå att betydelsen av den fysiska närvaron kommer att försvinna, slår hon fast.

Diskussion om artikeln