Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskarin koulu får kanske utdelningskök - Raseborg måste spara för att uppnå sin kostpolicy

Från 2020
Fiskarin koulu.
Bildtext Fiskarin koulus matsal år 2014.
Bild: yle/Petra Thilman

Fiskarin koulu får kanske inte ha kvar sin egen kock. I stället för ett tillverkningskök kan skolan från och med vårterminen 2021 ha ett utdelningskök i stället.

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt på sitt möte att anpassningsåtgärderna för kostnaderna inom kosthållet tas till behandling när planeringen för nästa år behandlas i budgeten i höst.

Orsaken till anpassningsåtgärderna är att Raseborgs måste spara pengar för att klara av att uppnå den kostpolicy som staden har lagt upp.

Kostpolicyn är ett styrdokument som ska garantera en god kvalitet och hållbar utveckling inom stadens kök.

Barn gungar utanför Fiskarin koulu
Bildtext Fiskarin koulu i Fiskars.
Bild: Yle/Marga Sandström

Fiskarin koulus kök tillverkar mat till skolan och Fiskars daghem, det vill säga åt 52 elever, 22 daghemsbarn och nio anställda.

Eftersom det är sårbart att bara ha en kock anser staden att det skulle vara bättre att köket enbart blir ett utdelningskök från vårterminen 2021.

Maten skulle i stället tillverkas i Mariabackens kök i Pojo. På det här sättet skulle staden spara 28 000 euro per år i lönekostnader.

Staden ska också spara 30 000 euro per år i lönekostnader genom att överlag effektivera servicelinjerna och omorganisera arbetsrutinerna i tillverkningsköken. Det här ska också ske från och med vårterminen 2021-

Vidare kommer staden att sluta använda brickor i en del av skolornas matsalar.

Det betyder att man sparar på personalen och maskinerna och dessutom minskar klimatavtrycket. Inbesparingen beräknas bli 8 000 euro per år. Den här åtgärden tas i bruk från och med skolstarten hösten 2020.

Diskussion om artikeln