Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

“Det finns ingen logik i det” - socialvården får skriva på svenska i Apotti men inte hälsovården

Från 2020
Läkare och patient diskuterar i en sjukhuskorridor.
Bildtext Personalen inom social- och hälsovården har olika förutsättningar att använda Apotti. Personerna på bilden har inget med saken att göra.
Bild: All Over Press

Helsingforspolitiker sätter ner foten och vill ha mera rättvisa då det kommer till användningen av patientdatasystemet Apotti. Systemet fungerar inte likvärdigt på svenska.

- Det viktigaste är att det inte finns någon skillnad i hur vi behandlar finsk- och svenskspråkiga klienter eller patienter inom varken social- eller hälsovården. Det ska gå så snabbt och smärtfritt som möjligt att få den rätta informationen på sitt modersmål och där ser jag att det nu finns brister i Apotti-systemet, säger Bicca Olin från De Gröna.

Hon sitter i Helsingfors stads tvåspråkighetskommitté som har skickat en skrivelse till Helsingfors Apotti-styrgrupp där de kräver att man ska kunna skriva in fritext på svenska i Apotti.

Helsingforspolitiker kräver svar

Apotti är patientdatasystemet som har utvecklats för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS samt för ett antal kommuners social- och hälsovård i Nyland. Programmet har kostat hundratals miljoner euro, men fungerar inte problemfritt på svenska.

- Jag måste medge att alla tydligen sov, inklusive vi själva, då beslut fattades om Apotti i tiderna.

Nu säger ett antal Helsingforspolitiker ifrån.

Som det är nu inom de delar av Helsingfors stads hälsovård där Apotti används, så kan en svenskspråkig läkare ta emot en svenskspråkig patient. Hela besöket kan skötas på svenska, men läkaren förväntas simultantolka diskussionen i Apotti på finska samtidigt.

Sedan ska den finska texten gå via en översättare innan patienten kan få ut info om sitt besök på svenska.

- Jag tycker det låter hemskt konstigt att en svenskspråkig patient som haft ett svenskspråkigt vårdbesök ska få den informationen på finska, och sedan måste be om eller vänta flera dagar på en översättning på en text som skulle ha kunnat existera redan från den stunden patienten går ut genom dörren, säger Bicca Olin som också sitter i HUS nämnd för den språkliga minoriteten.

Bicca Olin står framför en vägg.
Bildtext Vårdpersonalen är anställd för att vårda, inte simultantolka till ett annat språk, säger Bicca Olin.
Bild: Yle / Hanna Othman

Det som väcker ännu större förundran är att man hos stadens socialvård har lyckats komma överens om att skriva in diskussion på svenska i Apotti.

- Det finns ingen logik i det. Om det fungerar inom det sociala så varför inte också inom hälsovården, säger Björn Månsson (SFP) som är ordförande för Helsingfors stads tvåspråkighetskommitté och medlem i HUS styrelse.

Apotti-styrgruppen har gett ett svar på skrivelsen. Svaret ska enligt Månsson inte ha varit tillfredsställande och kommittén tänker följa upp saken.

- Det talas om patientsäkerheten och att det därför måste skrivas in direkt på finska med tanke på vårdkedjan. Men lika viktigt som det är att inte amputera fel hand så är det att inte omhänderta fel barn, säger Månsson.

Björn Månsson
Bildtext Björn Månsson.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Problemet med svenskan i Apotti har uppmärksammats tidigare också, men då har det handlat om terminologin.

Apotti har inte byggts som ett tvåspråkigt system, det var något som glömdes bort då man konkurrensutsatte och valde bolaget som skulle bygga upp det. Det betyder att användarna längs vägen märkt många konstigheter, som till exempel att allt inte går att skriva in på svenska.

Programmet har ett system med färdigt inmatade ord varifrån exempelvis läkaren eller socialarbetaren väljer olika termer. De finns bara på finska eftersom det konstaterats vara alldeles för dyrt att utveckla det till tvåspråkigt nu i efterhand.

Men man ska också kunna skriva ner dialog och andra saker som diskuterats under besöket i realtid i form av fritext. Det här kan de olika städerna själv välja hur de vill göra och i Helsingfors har man alltså kommit fram till att de som jobbar inom hälsovården måste skriva på finska, medan man på flera håll inom socialvården kan göra det på svenska.

"Läkarnas borde fokusera på att vårda"

- Jag måste medge att alla tydligen sov, inklusive vi själva, då beslut fattades om Apotti i tiderna. Vi borde ha krävt att det fungerar likvärdigt på båda språken, säger Björn Månsson.

Han drar sig till minnes att det då sade att det inte skulle bli någon försämring utan att det skulle fortsätta fungera som tidigare.

stetoskop på arbetsbord
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Nu är det också så att man inom hälsovården måste skriva in diagnoser och remisser på finska eftersom det inte finns någon garanti att det pratas svenska på den avdelning man kommer till.

Men i framtiden förväntas personalen skriva in mera fritt vad som diskuterats.

- Det känns som en ologisk sak att sätta en läkares eller sjukskötares resurser på att översätta och simultantolka i en vårdsituation, säger Bicca Olin som istället tycker att man ska fundera på om översättningen kunde ske från svenska till finska.

Diskussion om artikeln