Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Friluftsled planeras längs med Svartån från Pumpviken till Billnäs

Från 2020
Uppdaterad 10.06.2020 17:18.
En hängbro över Svartån i Karis.
Bildtext Friluftsleden från Karis mot Billnäs planeras längs med Svartåns södra sida.
Bild: Yle/Minna Almark

Det kan snart bli möjligt att promenera från Billnäs till Pumpviken längs med Svartån.

Tekniska centralen i Raseborg har gjort upp en parkplan för att bygga en friluftsled mellan Bruksvägen i Billnäs och Pumpviken i Karis.

Det planerade avsnittet ska längs med Svartån bilda en helhet, som börjar vid Karis kyrka och fortsätter via Pojo till Fiskars.

I Billnäs ska den planerade friluftsvägen anslutas till gång- och cykelvägen som planeras längs med Bruksvägen och som fortsätter till Banvallen. I Strandparken i Pumpviken ska den anslutas till de gång- och cykelvägar som finns i området.

Efter att friluftsvägen mellan Billnäs och Pumpviken blir färdig ska staden fortsätta bygga ut den till Karis kyrka.

Tekniska nämnden tog på sitt möte 9.6 ställning till ärendet och beslöt att planen ska läggas fram för allmänt påseende.

En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen.
Bildtext Så här planeras leden i Pentby.
Bild: Raseborgs stad
En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen.
Bildtext Friluftsleden fortsätter på västra sidan om väg 111.
Bild: Raseborgs stad
En karta där en ny friluftsled är utmärkt i terrängen.
Bildtext Leden går mellan Billnäs skola och Svartån.
Bild: Raseborgs stad

Diskussion om artikeln