Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu ska Helsingfors få två privata hälsostationer - "det här kan bli praxis"

Från 2020
Uppdaterad 11.06.2020 10:30.
Femkantens hälsostation
Bildtext En ny privat hälsostation kommer att öppnas i kärncentrum. Den ska fungera som en tilläggsenhet till Femkantens hälsostation.
Bild: YLE/ Berislav Jurisic

Gamlas hälsostation ska övergå i privat regi, och kärncentrum ska få en privat hälsostation. Det är frågan om ett pilotprojekt på maximalt 6 år, som ska visa om vården blir bättre när en del av tjänsterna privatiseras.

Helsingfors har under en längre tid haft svårt med att erbjuda vård inom rimlig tid till invånarna. En orsak är att staden också haft svårt med att rekrytera personal till sina hälsostationer.

I början av året började social- och hälsovårdssektorn bereda en pilot som skulle lösa de här problemen.

Enligt den skulle staden pröva på att privatisera en del av sina hälsostationer, för att se om vårdkvaliteten skulle bli bättre i och med det.

Det här försöket, som ska vara temporärt, kan i verkligheten bli praxis

Aleksi Niskanen (Sannf)

Social- och hälsovårdsnämnden specificerade att privatiseringen inte ska leda till att stationer privatiseras per automatik, att avtalet som görs upp med de privata företagen ska innehålla en möjlighet att återvända till det tidigare kommunala arrangemanget och att de nya stationerna ska fungera enligt samma principer som de kommunala.

Vi gör det här för patienterna, för Helsingforsborna

Maritta Hyvärinen (Saml)

Mötet pågick till sent på natten och till slut gav Helsingforsfullmäktige projektet grönt ljus.

Sannfinländaren Mari Rantanen hörde till dem som ville slopa testet tillsammans med vänstern.

Fyra plus två års försök

Gamlas kommer att få en helt ny hälsostation i privat regi, medan den kommunala stationen läggs ned. Själva byggnaden som stationen verkar i i dag är i dåligt skick. Den privata aktören kommer att ansvara för att hitta nya utrymmen för sin station.

- Den gamla stationens personal flyttas till andra hälsostationer, sade Cecilia Ehrnrooth (SFP), som sitter i social- och hälsovårdsnämnden, i en intervju som gjordes då ärendet behandlats i nämnden.

Det området som Femkantens hälsostation tjänar mår också relativt bra. Vi borde satsa på de områden där det finns problem.

- Veronika Honkasalo (Vf)

Innerstan kommer däremot att få en ytterligare hälsostation. Den här privata stationen kommer att fungera som en tilläggsenhet till den existerande kommunala stationen i Femkanten.

- Femkantens station försvinner ingenstans, säger Ehrnrooth.

I bägge fallen kommer staden att göra upp ett fyra års avtal med aktörerna, som innehåller en möjlighet att förlänga kontraktet två gånger med ett år. Som längst kan piloten alltså pågå i sex år.

"Vi gör det här för patienterna"

Pilotprojektet har väckt mycket diskussion och motstånd då den behandlats i olika instanser.

Skiljelinjen mellan de olika sidorna går vid partigränserna. Samlingspartiet, De Gröna och Svenska Folkpartiet har röstat för piloten, medan Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och Sannfinländarna varit emot den.

- Nu finns det mycket man funderar på, men i grund och botten finns det exempel på att det här kan fungera, till exempel från Esbo, säger Ehrnrooth från SFP.

- Vi gör det här för patienterna, för Helsingforsborna, säger Maritta Hyvärinen från Samlingspartiet, som också sitter i nämnen.

- Vi måste ta till alla redskap för att förbättra Helsingforsbornas vård, säger Sanna Vesikansa (Gröna), ordförande för nämnden.

En kvinna ser ut genom ett fönster. Bakgrunden är relativt mörk.
Bildtext Sanna Vesikansa (Gröna), biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovård, tror på piloten.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

"Privatiseringsförsöket kan bli praxis"

På emot-sidan finns många konkreta rädslor.

Tapio Bergholm (SDP) kom i nämnden med ett förslag om att återremittera ärendet, som han motiverade med att nämnden först samma vecka som ärendet behandlades fick tillgång till statistik om läkarbristen. Han skriver att statistiken dessutom var bristfällig och att nämnden inte borde ta ett beslut på basis av den.

Hans förslag förlorade i omröstningen mot det ursprungliga piltoförslaget med rösterna 5-8.

Modellen går ut på att vi ger en fast summa per klient till företaget. Då lönar det sig för dem att sköta patienter som mår relativt bra, vars vård inte kostar så mycket

Veronika Honkasalo (Vf)

Aleksi Niskanen (Sannf) som reserverade sig då nämnden röstade för piloten, skriver att "det här försöket, som ska vara temporärt, kan i verkligheten bli praxis".

Veronika Honkasalo (Vf) röstade emot förslaget i stadsstyrelsen.

- Jag tycker det är konstigt att sätta närmare fem miljoner euro på privatisering då vi borde investera i vår egen hälsovård. Det området som Femkantens hälsostation tjänar mår också relativt bra. Vi borde satsa på de områden där det finns problem, sade hon i en intervju efter styrelsens möte.

Hon ser det också som möjligt att den privata aktören väljer att vårda endast "billiga" kunder som kostar mindre att vårda än den fasta summan staden betalar per patient.

- Modellen går ut på att vi betalar en fast summa per klient. Då lönar det sig för den privata aktören att sköta om patienter som mår relativt bra, vars vård inte kostar så mycket.

En kvinna står i ett kontorslandskap. Hon ser in i kameran och ser glad ut. Hon är städigt klädd.
Bildtext Veronika Honkasalo (Vf) är skeptisk till piloten.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Diskussion om artikeln