Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Beslutsfattarenkät: Klimatåtgärder befaras öka motsättningarna i kommunerna

Från 2020
Traktor lyfter upp torv.
Bildtext Användningen av torv kommer ofta upp i klimatsammanhang. Rädslan för att följderna av klimatkampen fördelas ojämlikt bromsar upp klimatarbetet, tror forskarna.
Bild: Lehtikuva

Ekonomin är ett viktigt incitament för klimatåtgärder, tycker de ledande kommunala beslutsfattarna och kommundirektörerna i Finland. Det här kommer fram i en enkät som e2 Forskning, Kommunförbundet och Vasa universitets InnoLab har gjort.

Stödet för alla slags klimatåtgärder är på en förhållandevis hög nivå i kommunerna. Som den viktigaste åtgärden i hemkommunen ses att öka på energieffektiviteten i de egna byggnaderna.

Samtidigt tycker nästan hälften att finländarnas åtgärder inte har betydelse för klimatförändringen. Frågan delar starkt åsikterna i kommunerna.

60 procent av de som svarat tycker att kostnadsinbesparingar är det främsta incitamentet för klimatåtgärder.

Viktigt att diskutera tudelningen

Många beslutsfattare och kommundirektörer oroar sig för att kostnaderna för klimatåtgärderna ska fördelas ojämlikt. Över hälften oroar sig för att de samhälleliga motsättningarna ska öka.

En av slutsatserna som forskarna drar är att rädsla för ojämlika följder av åtgärderna bromsar upp klimatarbetet.

- Resultaten visar att vi måste lösa smärtpunkter som har att göra med klimatbeslutens rättviseaspekter, ifall vi vill nå Finlands ärevördiga målsättningar, säger forskare Ville Pitkänen vid e2 Forskning.

De två aktivaste aktörerna då beslutsfattarna informeras är aktivisterna och miljöorganisationerna.

35 procent anser att forskarnas röst inte hörs tillräckligt i det klimatpolitiska beslutsfattandet.

Miljöhuvudstaden satsar på ishockey

Lahtis är vald till europeisk miljöhuvudstad år 2021. Stadsdirektör Pekka Timonen säger att staden har gjort mycket för att motarbeta tudelningen och bilden som en del har, att miljö- och klimatpolitik är de högutbildades projekt.

Ett projekt där man försöker nå ut till också andra än ”de gamla vanliga” har att göra med ishockey.

Pelicans-logo
Bild: Yle/Janne Karinkanta

Ishockeylaget Pelicans vill bli världens första koldioxidneutrala proffsidrottsorganisation.

- Då publikens hjältar säger att ”det här är naturligt, sådant här gör man” är det en helt annan sak än då en kommunpolitiker eller stadsdirektören informerar om att det är viktigt att bekämpa klimatförändringen, säger Timonen.

314 personer svarade på enkäten, som gjordes i början av februari.

Diskussion om artikeln