Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mobilappen för coronaspårning tog ett steg framåt - nu ska riksdagen säga sitt om lagändringen

Från 2020
Uppdaterad 11.06.2020 15:10.
En man i närbild använder en mobiltelefon.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Förslaget att ta i bruk en mobilapplikation för att stoppa coronaepidemin är nu på väg till riksdagen. Ibruktagande av en mobilapp kräver en ändring av smittsskyddslagen och därmed ett godkännande av riksdagen.

Mobilapplikationen är en del av den hybridstrategi i smittobekämpningen som regeringen nyligen gick in för. I stället för massbegränsningar handlar det nu om att testa, spåra, isolera och vårda, och appen kommer här in då det gäller att spåra coronasmitta.

Bygger på frivillighet

Med hjälp av mobilapplikationen kan var och en delta i och bidra till att förhindra spridningen av coronaviruset och skydda sin egen och sina anhörigas hälsa, säger Social- och hälsovårdsministeriet.

Mobilappen är frivillig och gratis att använda. Med applikationen får en person veta om hon eller han blivit utsatt för smitta, det vill säga varit i närheten av en coronasmittad person.

Man kan också själv - via appen - meddela vårdmyndigheterna om man själv smittats eller om man misstänker smitta.

Bryter smittkedjorna

Det här systemet skulle effektivera spårningen och testningen och bryta smittkedjorna, betonar ministeriet.

Mobilappen skulle ändå inte ersätta det spårningsarbete som redan nu görs inom vårdsektorn utan snarare komplettera det, betonar man.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft senast den 31 augusti 2020 och gälla till och med den 31 mars 2021. Lagen ska innehålla bestämmelser om hur personuppgifter ska behandlas och skyddas.

Det är Institutet för hälsa och välfärd som i samarbete med Folkpensionsanstalten ska utveckla applikationen tekniskt och innehållsligt.

Appen ska gå att använda i Android och IOS-apparater.