Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skol- och daghemsnätet skonas från nedskärningar - fullmäktige klubbade igenom Borgås stora sparpaket med fem ändringar

Från 2020
Ordförandeklubba i Borgå stadshus
Bildtext 25-30 miljoner euro behöver Borgå stad spara.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Det blev en lång diskussion och många ändringsförslag när Borgå stadsfullmäktige behandlade stadens program för hållbar ekonomi 2020-2026.

Det snabbt utarbetade och behandlade programmet motiveras med den djupa ekonomiska kris stadens ekonomi håller på att hamna i till följd av coronavåren 2020.

Ett sparbehov på 15-20 miljoner euro har coronakrisen medfört Borgå. Utöver det var staden redan sedan tidigare i behov av inbesparingar på tio miljoner euro.

Det sammanlagda anpassningsbehovet blir därför 25-30 miljoner euro.

Fullmäktige enhälligt överens om fyra ändringsförslag

Fullmäktiges behandling av sparprogrammet den 11 juni inleddes med gruppanföranden. Alla partigrupper meddelade sig vara överens om fyra olika ändringsförslag.

Enligt det första ville de radera ett stycke från programmet som möjliggör stängningar av kommunala daghem. Stycket lydde som följande:

"Då man utvärderar planer på att minska nätet av kommunala daghem, måste man planera ersättande tjänster i stället, eftersom alla barn har rätt till småbarnspedagogik, och lagen om småbarnspedagogik fastställer behovet av anställda i förhållande till antalet barn. Det är möjligt att uppnå kostnadsbesparingar, om man stänger kommunala daghem och ersätter tjänsterna med privata daghem för vilka beviljas servicesedel. Tjänster inom småbarnspedagogik finns också framöver att få till exempel i samband med närskolan på områden där man eventuellt lägger ned små daghem."

Enligt det andra ändringsförslaget ville fullmäktigegrupperna även radera ett stycke som möjliggör skolstängningar. Stycket lydde som följande:

"I början av 2020 behandlades en utredning om skolnätet på östra området, i vilken utreddes en eventuell nedläggning av två skolor. Jämfört med utredningen är den uppskattade besparingen mycket måttlig, då sparpotentialen enligt utredningen skulle vara till och med cirka 1,2 miljoner euro. Skolornas beläggningsgrader visar att det finns rum i skolorna och att det är möjligt att göra skolnätet tätare."

Det tredje ändringsförslaget gäller planområdet för en ABC-station i Hattbranten. Enligt förslaget ska beslut om budgetinversteringar för området fattas separat i varje års budget.

I den fjärde ändringen föreslog fullmäktigegrupperna att en grupp grundas för att följa upp balanseringen av stadens ekonomi under hela sparprogrammets tid.

Vid omröstningen godkändes alla de här fyra ändringsförslagen enhälligt.

20-25-åringar blir inte utan gratis preventivmedel

Under diskussionen som följde efter gruppanförandena lades många ändringsförslag fram. Sju av dem fick understöd och togs därmed till omröstning.

Ledamot Tuomas Kanervala (C) stod för fem och ledamot Joonas Dachinger (V) för två av ändringsförslagen.

Alla Kanervalas förslag förlorade med klara siffror (41-10, 41-10, 38-13, 42-9, 41-10) mot stadsstyrelsens förslag i omröstningarna.

Ett av Dachingers förslag gick däremot igenom med rösterna 28-23. Det handlade om att inte sluta ge gratis preventivmedel till stadens 20-25-åringar.

Enligt sparprogrammet skulle en sådan indragning ha sparat staden 45 000 euro 2020 och 70 000 euro 2021.

Dachingers andra förslag förlorade med 43-8 till stadsstyrelsens förslag om att godkänna sparprogrammet.

Diskussion om artikeln