Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Handikapprådet i Ingå vill ha bättre socialservice för personer med funktionsvariationer

Från 2020
En person i rullstol åker fram på en smal väg eller gångväg i höstlandskap.
Bildtext Hur tryggas svenskan när det nya Esboledda vårdsamarbetet i Västnyland tar fart, undrar handikapprådet i Ingå.
Bild: Yle/Philip Stenkula

Handikapprådet i Ingå är bekymrat över hur svenskan kan tryggas när det nya Esboledda vårdsamarbetet i Västnyland tar fart.

Rådet oroar sig också både för de små organistionernas och de små kommunernas möjlighet att få sin röst hörd när tjänster för personer med funktionsvariationer planeras inom en mycket större ram än hittills.

Målet med projektet är att fördjupa samarbetet inom social- och hälsovården och att förbereda för den eventuella vårdreformen.

Svensk service måste utvecklas

Dessutom är det viktigt att man ser till att den svenskspråkiga servicen utvecklas i samma utsträckning som den finska.

Sjundeå kommer att påverka så att projektet kunde fortsätta och anser att de små kommunernas röster är viktiga, svarar grundtrygghetsnämnden i Sjundeå.

Handikapprådet undrar också om de västnyländska kommunerna har bekantat sig med det statliga försöket med personlig budget för personer med funktionsnedsättning.

Personlig budget betyder att till exempel en person med funktionsnedsättning kan få använda en bestämd penningsumma, som fastställs enligt klientens behov.

Med denna budget kan klienten sedan själv välja socialservice i enlighet med innehållet i sin klientplan.

Sjundeå har ännu inte fattat beslut om att delta i försöket, lyder svaret.

Be om svensk service

Handikapprådet i Ingå påpekar att det är viktigt med service på svenska, och att det inte alltid har lyckats.

Man får nog service på svenska, men det lönar sig för klienten att be om detta av den socialarbetare eller socialhanledare som är ansvarig för klientens ärenden.

Då kan det ordnas med en ny ansvarsperson som talar svenska, svarar grundtrygghetsnämnden i Sjundeå.

Från och med 1.1.2018 ansvarar Sjundeå kommun för socialservicen både i Sjundeå och Ingå.

Diskussion om artikeln