Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kommunikationsmiss orsak till ytterligare vändningar kring Borgå Energis tomt

Från 2020
Borgå energis hus
Bildtext Arbetet med den nya detaljplanen för Borgå Energis tomt i centrum av Borgå fortsätter. Arkivbild.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Vändningarna kring den nya detaljplanen för Borgå Energis tomt i centrum av Borgå har varit många. Oklarheter kring ett borttappat utlåtande tar nu processen några steg tillbaka.

På torsdagen var det tänkt att stadsfullmäktige i Borgå skulle behandla ärendet, men så blev det inte.

Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) föreslog att remittera ärendet till stadsutvecklingsnämnden, vilket stadsfullmäktige enhälligt godkände.

Orsaken är ett borttappat utlåtande från Borgå museum.

Marina Catani, museidirektör vid Borgå museum, berättar att de kommit med ett förhandsutlåtande 2018 och ett egentligt utlåtande hösten 2019.

Det senare utlåtande har inte beaktats i processen. I stället har ett utlåtande från Museiverket med motsatta kommentarer beaktats.

Borgå museum gillar inte att husen ska få så många våningar medan Museiverket inte hade något att anmärka.

Oenigheter och kommunikationsmissar

Hur och varför det senare utlåtande inte har beaktats beror på vem man frågar.

I ett mejl till Borgå stad har Marina Catani den 7 november 2019 meddelat att det är okej att ersätta Borgå museums utlåtande med Museiverkets utlåtande.

- Det var jag som gjorde ett misstag. Jag förstod inte riktigt stadsplaneringschef Dan Mollgrens fråga och då svarade jag att det var okej. Jag skrev slarvigt och formulerade mig inte korrekt, säger Catani.

I februari i år tog staden på nytt kontakt med Borgå museum. Catani berättar att museet då korrigerade det tidigare mejlet.

- Vår byggnadsforskare skickade ett mejl den 18 februari 2020 där det helt klart framgår att Museiverkets utlåtande ska beaktas i relation till vårt utlåtande.

Jag borde ha svarat med ett frågetecken och frågat vad det är som är oklart

Att staden har blandat sig i har förvånat henne. När Museiverkets utlåtande nådde dem märkte de att Museiverket endast refererat till museets förhandsutlåtande från 2018.

- Vi tyckte att det var märkvärdigt och då kunde vi förstås ha börjat rota i det. Men mitt ansvar tar slut när utlåtandet åker iväg. Det som händer efter det är stadens sak.

Catani berättar att det nu är dags att gå igenom vad som skett och att ta sig en titt i spegeln.

- I framtiden ska jag bli mycket mera klar och tydlig i min kommunikation. Jag borde ha svarat med ett frågetecken och frågat vad det är som är oklart.

Mejl som tolkats olika

Catani är glad att stadsfullmäktige beslöt att remittera ärendet men menar att mejlet till staden bara till en viss del citerades under mötet och att det därför inte framgick att utlåtandet bör beaktas.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen har mejlet inte varit så klart och tydligt som Catani låter förstå.

- Utgående från byggnadsforskarens mejl till Borgå stad är det inte klart och entydigt att man ska beakta Borgå museums utlåtande. I mejlet framgår att Museiverkets åsikt väger tyngre än museets åsikt i frågan och att den därför “ersätter” museets utlåtande.

Det här ska utredas ordentligt så att vi får veta vad som har hänt. Nu talar alla i kors

Jalonen berättar att mejlet fortsätter med meningen “utlåtandet från förslagsskedet ändå är offentligt” och att han tror att det är det här Catani syftar på.

- Det här betyder att utlåtandet är offentligt. Det betyder inte att man ska beakta det i processen. Det är en helt annan sak.

Han är förvånad att över att Borgå museum inte kontaktat honom då ärendet skulle behandlas i stadsstyrelsen för att berätta att de ville ha med sitt utlåtande.

- Det här ska utredas ordentligt så att vi får veta vad som har hänt och vad som har gått på tok. Nu talar alla i kors.

Borgå museums utlåtande ska nu beaktas, först i stadsutvecklingsnämnden den 23 juni och senare, den 29 juni, i stadsstyrelsen.

Yle Östnyland har försökt nå Dan Mollgren för en kommentar men fått som svar att han är på semester.

Diskussion om artikeln