Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sveriges regering vill stöda SAS med upp till 5 miljarder kronor

Från 2020
Uppdaterad 15.06.2020 11:48.
Sverige stöder statliga SAS på grund av coronaepidemin - ordnar pressträff - Spela upp på Arenan

Den svenska regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår att svenska staten deltar i en rekapitalisering av flygbolaget SAS med högst 5 miljarder kronor, alltså kring 470 miljoner euro. Förutsättningar är att också andra ägare bidrar och att SAS ställer ambitiösa klimatmål.

Också den danska regeringen har kommit överens om att stöda flygbolaget. SAS bedömer att rekapitaliseringen totalt kommer att uppgå till 12,5 miljarder kronor, det vill säga nästan 1,2 miljarder euro.

Den svenska regeringen berättade på måndagen att den lägger fram en proposition till riksdagen där den föreslår att staten ska köpa aktier eller vidta liknande åtgärder för att rekapitalisera SAS och på så sätt öka statens röst- och ägarandel i SAS.

Förslaget motiveras med att SAS är viktigt för att tillgodose samhällets behov av flygtillgänglighet i Skandinavien.

Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, näringsminister Ibrahim Baylan och Centerpartiets näringspolitiska talesperson Helena Lindahl på rad vid en pressträff om stöd till statsägda bolag.
Bildtext Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, näringsminister Ibrahim Baylan och Centerpartiets näringspolitiska talesperson Helena Lindahl höll i pressträffen där förslaget presenterades.

Flygbolaget har drabbats hårt av coronaviruspandemin i och med att resandet har minskat kraftigt.

Den svenska staten är med sina 21,4 procent den största ägaren i SAS och enligt regeringen är det därför naturligt att staten ser till att bolaget överlever krisen.

Samtidigt betonar regeringen att den förutsätter att också andra ägare och intressenter bidrar.

Staten kräver ambitiösa klimatmål

Om den svenska staten deltar i rekapitaliseringen av SAS kommer regeringen att kräva att bolaget ställer nya ambitiösa klimatmål.

SAS måste bland annat göra upp en plan för hur bolaget stegvis ska utvecklas i linje med Parisavtalets mål att se till att den globala temperaturhöjningen stannar vid 1,5 grader.

Regeringen uppger att den noga kommer följa med SAS klimatarbete och regelbundet göra en fördjupad klimatanalys.

Kapitaltillskott till Swedavia och Lernia

Samtidigt föreslår den svenska regeringen kapitaltillskott till flygplatsbolaget Swedavia och utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia.

Det föreslagna tillskottet till Swedavia är 3 150 miljoner kronor, det vill säga cirka 300 miljoner euro.

Enligt regeringen är kapitaltillskottet nödvändigt för att investeringar och underhåll ska kunna genomföras på flygplatserna.

Lernia föreslås få ett kapitaltillskott 150 miljoner kronor, drygt 14 miljoner euro.

Både den svenska riksdagen och den Europeiska kommissionen måste godkänna åtgärderna för att de ska bli av.

Diskussion om artikeln