Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad har inte råd att ändra trafikarrangemangen över nya järnvägsbron

Från 2020
Uppdaterad 15.06.2020 15:58.
Järnvägsbron i Hangö.
Bildtext I början av det här året fick Hangöborna säga hur de ville att trafiken skulle löpa då staden får en ny järnvägsbro.
Bild: Marica Hildén / Yle

Trafikarrangemangen över den nya järnvägsbron i Hangö centrum kommer inte att förändras. Staden har nämligen inte råd att ändra på hur trafiken löper utanför själva brokonstruktionen.

Det är det statliga Trafikledsverket som river den gamla bron i Hangö centrum och i stället bygger en ny.

Planeringsarbetet pågår för tillfället och staden ska fatta beslut om hur man önskar att trafiken löper över bron.

Tidigare fanns det två förslag till hur gång- och cykeltrafiken skulle löpa över bron.

Det ena förslaget gick ut på att det skulle finnas en dubbelriktad cykelväg och en gångväg på brons ena sida.

Det andra gick ut på att det skulle finnas enkelriktade cykelvägar på bägge sidorna om bron och en gångväg på brons ena sida.

Smalare körfiler för bilar

De två alternativen hade krävt att staden skulle vara tvungen att ändra trafikarrangemangen också utanför själva brokonstruktionen.

Men eftersom utsikterna för kommunens ekonomi blir allt sämre vill staden hålla kostnaderna på så låg nivå som möjligt. Därför strävar staden efter att hålla trafikeringssystemet utanför brokonstruktionen oförändrad.

Tekniska nämnden har i stället beslutat att den enda förändringen blir att gång- och cykelvägarna breddas till 3,5 meter på brons båda sidor. De två filerna för fordonstrafik avsmalnar däremot till 3,5 meter.

Om det uppstår behov att ändra trafikarrangemangen utanför bron, så behandlas de ärendena separat.

Diskussion om artikeln