Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tuomas Heikkinen valdes till kanslichef i Åbo - blir den högsta tjänstemannen i staden i framtiden

Från 2020
Profilbild på Tuomas Heikkinen vid Åbo stad.
Bildtext Tuomas Heikkinen blir den högsta tjänstemannen i Åbo i framtiden.
Bild: Yle/ Nora Engström

Tuomas Heikkinen har valts till kanslichef i Åbo. Det beslöt stadsfullmäktige i Åbo på sitt möte på måndagen. Tjänsten är ny och i framtiden kommer kanslichefen att vara den högsta tjänstemannen i Åbo.

Fullmäktiges röster fördelades mellan Tuomas Heikkinen, som är stadens chef för koncernförvaltningen, och Resos tidigare stadsdirektör Ari Korhonen.

Tjänsten söktes av 6 personer. Omröstningen skedde via sluten omröstning. Heikkinen fick 40 röster, medan Korhonen fick 26 röster. En ledamot röstade blankt.

Omröstningen föranleddes av en livlig diskussion.

SDP föreslog under mötet att frågan remitteras och att lämplighetstest genomförs innan beslut fattas. I omröstning förlorade ändå förslaget med rösterna 42-25. Det var Vänsterförbundet, SDP samt grupperingen Järjen ääni (Förnuftets röst) som ville remittera ärendet.

Väckte också diskussion tidigare i vår

Mari-Elina Koivusalo från SDP frågade sig varför så få sökte tjänsten och att staden ska fundera över varför en så hög tjänst inte har varit attraktivare än så.

Frågan kring kanslichefstjänsten väckte också diskussion i fullmäktige tidigare i vår. Då föreslog Vänsterförbundet att tjänsten skulle vara tidsbunden.

Heikkinen kommer att vara den högsta tjänstemannen inom Åbo stad efter att staden har tagit borgmästarmodellen i bruk. Kanslichefens lön är drygt 12 000 euro i månaden.

Det är också kanslichefen som kommer att leda omorganiseringsarbetet inför borgmästarmodellen. Meningen är att Åboborna ska rösta fram en borgmästare i samband med kommunalvalet våren 2021.

Diskussion om artikeln