Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Två av tre finländare vill förbjuda telefonförsäljning – Konkurrens- och konsumentverket föreslår att man begränsar verksamheten

Från 2020
En kvinna talar i telefon medan hon jobbar framför en dator.
Bildtext Två tredjedelar av de som svarande på enkäten tycker att man borde förbjuda all telefonförsäljning.
Bild: imago images/Imaginechina-Tuchong/ All Over Press

Telefonförsäljning orsakar en hel del bekymmer och bidrar inte med så mycket nytta, det konstaterar Konkurrens- och konsumentverket i en färsk utredning. En lösning kunde vara att kräva en skriftlig bekräftelse efter telefonköp.

Över 80 procent av personerna som deltog i Konkurrens- och konsumentverkets undersökning tycker att telefonförsäljning varken är angenämt eller nödvändigt.

Nästan tre fjärdedelar anser att den här typen av försäljning stör deras privatliv och att telefonförsäljare pressar dem till att köpa saker eller tjänster.

Två av tre tycker att man borde förbjuda telefonförsäljning helt och hållet.

Prenumerationer fortsätter ofta längre än önskat

En förklaring till de kritiska attityderna är att många upplever att de köp som de gjort per telefon har präglats av oklarheter och problem.

Ett typiskt scenario är att man tror sig ha gjort en engångs- eller tidsbunden beställning som senare visar sig vara fortlöpande.

Många stör sig också på att telefonförsäljarna inte berättar all väsentlig fakta och att man pressas till att fatta snabba beslut.

Skriftliga avtal en lösning?

Konkurrens- och konsumentverket anser att telefonförsäljningen borde begränsas. Myndigheten lägger fram två olika alternativ.

En möjlighet är att ändra lagstiftningen så att det skulle ställas krav på att konsumenten skriftligt måste bekräfta de köp hen gjort per telefon. På så sätt skulle kunden få möjlighet att i lugn och ro överväga köpet.

Det andra alternativet är att telefonförsäljare endast skulle få ringa till personer som på förhand har godkänt det.

Konsumentombudsmannen förespråkar en sådan modell eftersom den ger konsumenten bättre möjligheter att förbereda sig för situationen.

– De flesta konsumenter vill inte ha marknadsföring per telefon. De borde ha rätt att bestämma vilken typ av direkt marknadsföring de tar emot, säger konsumentombudsman Katri Väänänen i ett pressmeddelande.

En klar majoritet, kring 80 procent, av de som deltog i undersökningen stöder den här typen av begränsningar.

Sammanlagt 2 168 personer i åldern 18–84 svarade på enkäten som gjordes av Suomen Online Tutkimus. Svaren samlades in oktober 2019.

Diskussion om artikeln