Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland ska få en ny nationalspråksstrategi - vilka är dina erfarenheter av tvåspråkigheten och vad kan bli bättre?

Från 2020
En badanka med stora glasögon framför en simbassäng.
Bildtext Ett land och två nationalspråk. Regeringen funderar som bäst på hur de båda språken ska hållas livskraftiga också i framtiden.

Regeringen håller som bäst på att ta fram en ny nationalspråksstrategi. Den eviga frågan om svenskspråkig service är fortfarande aktuell, men också finskan behöver stärkas inom vissa områden.

Målet med regeringens nationalspråksstrategi är att trygga att alla har rätt till service på svenska och finska och att språkklimatet förbättras.

För svenskans del är det de bekanta problemen som fortfarande är aktuella: Hur får man tillräcklig svenskspråkig personal? Hur tryggar vi svenskspråkig service? Och hur fungerar svenskan som förvaltningens språk?

På senare tid har också svenskans roll lyfts fram då det gäller digitaliseringen av olika tjänster.

Men också finskan har utmaningar. Engelskan blir allt starkare inom näringslivet och forskningen, och finskan behöver aktivt stödjas för att inte förlora mark.

När har dina språkliga rättigheter inte respekterats?

Den allra första nationalspråksstrategin togs fram år 2012 och nu vill regeringen ha en ny och uppdaterad strategi. Det handlar om att hitta nya lösningar, så att Finland också i framtiden kan vara ett fungerande tvåspråkigt land.

Megatrender som urbanisering, ändringar i befolkningsstrukturen och globalisering påverkar de språkliga förhållandena också i Finland.

Justitieministeriet ordnar i dag ett inledande seminarium om nationalspråksstrategin. Under hösten ordnas sedan flera seminarier och en styrgrupp tillsätts.

Svenska Yle undrar vilka erfarenheter du har av tvåspråkigheten? Var är det lätt att få service på svenska och var är det svårt?

När har du känt att dina språkliga rättigheter inte har respekterats? Och vad tycker du att man konkret borde göra för att tvåspråkigheten skulle bli mera levande?

Berätta om dina erfarenheter i kommentarsfältet! Vad tycker du att kunde bli bättre?

Här kan man också delta i Justitieministeriets virtuella enkät, där man får framföra sina synpunkter på nationalspråksstrategin.

Diskussion om artikeln