Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Historiequizet: Postgång och kommunikation

Från 2020
En brevbärare bär ut tidningar.
Bild: Sixten Björkstrand

Helsingfors stadsmuseum sammanställer varje vecka frågor kring gamla tiders fenomen. Denna gång är temat kommunikation.

Postverket i Finland grundades 1638 då den första rutten mellan Stockholm, Åbo, Helsingfors och Narva öppnades.
Man upprättade ett stafettsystem längs postlinjerna, där posten utväxlades på de gårdar där postbönder bodde, vanligen med 5-15 km avstånd från varandra. När en postbonde närmade sig gården
blåste han i ett horn.
Längs kusterna och i skärgården fraktades posten med båt, roende eller seglande.

Kommunikationen har på många sätt blivit allt snabbare sedan dess.

Diskussion om artikeln