Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Minderårig greps av polisen och ville tala svenska, men polisen använde finska – diskriminering anser nämnd

Från 2020
poliisi sulkemassa tutkintavankilan sellin ovea
Bildtext Polisen placerade pojken i ett tillnyktringsförvar. En vakt förklarade på svenska att språkkunskaperna inte räcker till för att förklara grunderna för gripandet.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Det är diskriminering att Helsingforspolisen inte talade svenska med en minderårig pojke anser diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. En vakt informerade på svenska att hen inte har tillräckliga språkkunskaper för att uppge grunderna för att pojken greps samt vilka rättigheter och skyldigheter han har. Det här är första gången nämnden tar ställning för att en svenskspråkig har diskriminerats.

Det var i september 2017 som pojken först hade förts till en tillnyktringsstation och därefter flyttats till förvaringslokalen för berusade vid polisinrättningen i Helsingfors. Den minderåriga pojken var berusad och talade svenska med polisen. Polisen grep honom enligt polislagen.

Personal på tillnyktringsstationen uppgav att han också talar bra finska. Hos polisen ville han ändå tala svenska, vilket är hans modersmål.

När han fördes till en cell vid tillnyktringsförvaret informerade en vakt på svenska att hen inte har tillräckliga språkkunskaper för att uppge grunderna för gripandet samt vilka rättigheter och skyldigheter pojken har. All annan kommunikation hos polisen gick på finska.

Det fanns en svenskspråkig anställd på platsen, men personen hade vid tidpunkten paus och ombads inte prata med pojken.

Enligt polisen förstår pojken finska

Diskrimineringsombudsmannen begärde att diskriminerings- och jämställdhetsnämnden bedömer om polisinrättningen i Helsingfors har diskriminerat pojken på grund av språket.

Enligt diskrimineringsombudsmannen är det viktigt att en person inte diskrimineras när polisen begränsar personens frihet. Och det här är särskilt viktigt när det handlar om en minderårig person som är berusad.

Enligt polisen har pojkens rättsskydd inte äventyrats på grund av att man inte pratade svenska med honom. Polisen anser att det handlar om ett missförstånd angående pojkens behov att byta språk. Polisen konstaterar också att pojken verkar förstå och tala finska.

"Behandlades ofördelaktigt av språkliga orsaker"

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden konstaterar att pojken upplevde att han inte fick sitt ärende handlagt på sitt eget modersmål och att det ledde till att han flyttades till en cell.

Nämnden anser att polisen av språkliga orsaker behandlat pojken på ett ofördelaktigt sätt gentemot en person som använt finska som sitt modersmål och kunnat kommunicera på finska.

Det fanns inga lagliga grunder till att inte prata svenska med honom, anser nämnden.

Polisen har därför diskriminerat pojken på grund av språkliga orsaker

Nämnden tilldelar ett vite på 5 000 euro till polisen och förbjuder samtidigt att fortsätta eller upprepa det diskriminerande förfarandet.

"Understryker att rätten att använda svenska också ska gälla i praktiken"

Nämndens beslut är historiskt eftersom det är första gången nämnden tar ställning till att en svenskspråkig diskriminerats. Nämnden har tidigare tagit ställning till de samiskspråkigas rättigheter.

– Beslutet understryker att den grundlagsenliga rätten att använda svenska också ska gälla i praktiken. Det vite som nämnden har förelagt gäller polisen, men alla myndigheter har en skyldighet att se till att servicen fungerar både på svenska och finska, kommenterar stf diskrimineringsombudsman Rainer Hiltunen i ett pressmeddelande.

Nämndens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

Diskussion om artikeln