Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nordkalks gruva i Svartå får inte öka produktionen

Från 2020
En sjö syns mitt på bilden med kalkstensberg runt omkring och skog i bakgrunden. Svartå kalkstensbrott.
Bildtext Både Nordkalk och två andra ändringssökande hade lämnat in besvär över domstolens tidigare beslut om miljötillstånd.
Bild: Annika Nyström/Nordkalk

Nordkalk vill öka produktionsmängden från 100 000 ton till 180 000 ton per år. Men domstolen sa nej. Den dagliga tiden för bergsbrytning minskar med två timmar.

Vasa förvaltningsdomstol anser att transporterna skulle blir för häftiga för den smala Hållsnäsvägen och att partikelutsläppet från gruvan skulle bli för stort.

Nordkalk fick nu rätt att bryta berg 40 meter under havsytan. Kalkgruvan hade ansökt om att få bryta berg upp till 80 meter under havsytan, men det godkändes inte. Orsaken var att det inte fanns tillräckligt med information om hur så djupgående brytning påverkar grundvatten- och vattenförhållandena i omgivningen.

Kortare tid för brytning och krossning

Vasa förvaltningsdomstol har ändrat miljötillståndet för Nordkalks gruvverksamhet i Svartå. Både Nordkalk och två andra ändringssökande hade lämnat in besvär över domstolens tidigare beslut om miljötillstånd.

Med anledning av de andra besvären ändrade domstolen också tidpunkterna för när bergsbrytning och krossning är tillåten. Tidigare var det tillåtet till klockan 20, men nu måste Nordkalk sluta två timmar tidigare, klockan 18.

Dessutom skärptes tillståndet för transporter, så att man får transportera stenmaterial på Hållsnäsvägen enbart på vardagar mellan klockan 7 och 18. Det får bara undantagsvis ske andra tider.