Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Fungerar de trendiga insekthotellen? - Många trädgårdar inreds för att rädda pollinerarna

Från 2020
Barn står i trädgård och tittar på brun låda där det står Hotell Insecto.
Bildtext Than Karlsson väntar på gäster till sitt insekthotell.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Yles kampanj Rädda pollineraren har fått många att bygga pollinerarhotell och låta bli att klippa gräsmattan. Kunskapen om pollinerare ökat både hos privatpersoner och i städernas parkskötsel - och bina tackar.

Pollinerarhotell blir en allt vanligare syn. Inredningen består av strån, trä, mossa och utgör ofta hålor och små tunnlar.

Gästerna kan vara bin, humlor eller andra insekter. De betalar för husrum genom att pollinera närliggande växter.

Pollinerarna minskar på grund av bland annat enformigt industriellt jordbruk och klimatförändringen. Många vill dra sitt strå till stacken för att till exempel blommor och fruktträd ska bli pollinerade.

Insekthotell, en trälåda med olika rör av naturmaterial i.
Bildtext Det här färska insekthotellet i Esbo fick namnet Hotell Insecto. Ännu har gästerna inte hittat fram.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Ett pollinerarhotell har nyligen slagit upp dörrarna i Sanna Karlssons trädgård i Esbo.

Karlsson har pysslat pollinerarhotellet med sin son Than Karlsson. De utgick från en gammal vinlåda i trä och inredde hotellet i flera våningar.

I närmare två veckor har hotellet varit öppet för insekter, till exempel bin, skalbaggar och fjärilar.

Honungsbi.
Bildtext Bin och humlor är viktiga pollinerare.
Bild: EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

- Vilda bin kan bo i de avsågade bambupinnarna. I den större hålan kan fjärilar bo. Vi hoppas att så många som möjligt hittar ett hem här, säger Sanna Karlsson.

Modellen är från internet. Träbitar, bambupinnar och bark och gräs utgör själva hotellrummen.

Tillsvidare har inga gäster tagit in på hotellet.

Insekter trivs i en mångfaldig natur. Bin gillar till exempel solrosor, klöver och maskrosor.

Karlsson har planterat växter som ger nektar och pollen åt bina. Hon har bland annat låtit den delen av gräsmattan där klövern växer förbli oklippt.

Städerna lämnar gräset oklippt i parker

Tanja Oreto odlar honungsbin i Kyrkslätt. Hon har märkt att kunskapsnivån om pollinerarna har stigit de senaste åren.

- Attityderna har förändrats. Människor börjar inse vad som är viktigt för pollinerarna. Till exempel lät städer och människor bli att klippa maskrosen direkt när den blommade i början av sommaren.

En välklippt gräsmatta är öken för pollinerarna

Biodlaren Tanja Oreto

Maskrosen är viktig näring för bina.

- En välklippt gräsmatta är öken för pollinerarna, säger Oreto.

Om man äger skog kan man bevara vissa träd och växter. Till exempel rönn, lönn, brakved och vide är mums för pollinerarna.

Sonja Kailassaari och biodlaren Tanja Oreto i skyddsutrustning
Bildtext Tanja Oreto odlar tambin och ser gärna även till att vilda bin har allt de behöver för att klara sig.

Klimatförändringen utmanar pollinerarnas livsvillkor. Mängden bin, humlor och andra viktiga pollinerare minskar drastiskt ute i världen.

- Det är betydelsefullt med gärningar på mikronivå. När också kommuner och städer stöder pollinerarna så märks effekterna.

Utöver den egna gården har Oreto bin på köpcenters tak runtom i huvudstadsregionen. Därifrån pollinerar de parker och producerar samtidigt honung.

Tambina kan flyga på en 2-3 kilometers radie från bikupan, men vildbina rör sig ofta på ett mindre område.

- Har man några vildbin i sin trädgård ska man vara glad. De pollinerar väldigt effektivt.

Bygg hotellrum i olika storlekar

Det finns närmare 200 solitärbiarter i Finland. Hålen i pollinerarhotellen ska vara olika stora och olika långa för att falla alla tänkbara gäster i smaken.

- Lämpliga bostäder kan vara från 3 till 13 millimeter breda och cirka 5-20 centimeter långa, säger Oreto.

Lila lupiner och grönt gräs. En humla.
Bildtext Lupiner ger pollen men ingen nektar åt pollinerarna.
Bild: Yle/ Heini Rautoma

Bin kan föröka sig i hotellet, eller bygga bo och lägga ägg. Eller så kan de ta skydd där en regnig dag.

Om vildbina lägger ägg så blir hotellrummen engångsbostäder. De måste putsas varje år, annars sprids sjukdomar där.

Yles kampanj Rädda pollineraren pågår från april till augusti. Fram till midsommar har omkring 60 000 olika gärningar för att rädda pollinerarna antecknats på kampanjens plattform. Gärningarna kan vara allt från att inte använda gift i trädgården till att plantera insektvänliga växter.

Kampanjbild för kampanjen Rädda pollineraren
Bildtext Yles kampanj Rädda pollineraren samlar pollinerarvänliga insatser.
Bild: Annukka Palmén-Väisänen