Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HRT kan lägga ner närtågen till Karis nästa sommar

Från 2020
Tågbänkar och en gång.
Bildtext HRT:s område sträcker sig till Sjundeå, men inte ända till Karis. Det sena kvällståget har inte lockat många Karispassagerare.
Bild: Veronica Montén

Sena närtåget till Karis är nerläggningshotat, det framgår i Helsingforsregionens trafik HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023.

Enligt planen ska det sena L-tåget bli ett X-tåg som har sin slutstation i Sjundeå.

I dagsläge går det närtågturer till Helsingfors tidigt på morgonen och från Helsingfors sent på kvällen. Det sena tåget som åker till Karis är det tåg som på morgonen blir en förlängning av Y-tåget.

Ifall planen blir verklighet så kan det innebära att det bara är VR:s tåg som kommer att stanna i Karis nästa sommar, eller alternativt att morgontåget på något vis får fortsätta.

Oklarheter med biljettsystemet

Enligt Tero Anttila, direktör för HRT:s avdelning för kollektivtrafikplanering, har man nu ett avtal om tågförbindelserna till Karis som gäller till slutet av juni nästa år.

Tero Anttila, direktör för kollektivtrafikplaneringsavdelning i HRT
Bildtext Tero Anttila betonar att frågan om Karisförbindelsen varande inte varit uppe till diskussion sedan det blev klart att biljettsystemet löses genom VR.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Man har ännu inte förhandlat med staden om att fortsätta med tågförbindelserna.

Det här utkastet som nu presenterats är en preliminär plan för HRT:s verksamhet, säger Anttila. Utredningen har gjort vid ett tillfälle där man inte visste hur man skulle lösa biljettsystemet. Raseborg hör inte till HRT-regionen, utan ifall man tar närtåget till Karis så använder man VR-biljetter.

Tidigare var det oklart om man skulle kunna fortsätta så, men i början av maj skrevs ett avtal om trafikering som gör det möjligt att fortsätta med VR:s biljetter på tågen till Karis, förklarar Anttila.

Ifall ett annat anbud hade vunnit hade saken kanske inte gått att lösa lika enkelt

HRT behöver sina vagnar

Anttila medger att tågförbindelsen kan läggas ner, men att det egentligen är för tidigt att säga något om saken.

Han konstaterar ändå att man principiellt måste väga in flera faktorer. Det sena tåget till Karis har till exempel haft få passagerare, säger Anttila. Det passar inte riktigt ihop med att HRT vill använda sina vagnar effektivt.

- Innan coronakrisen så märkte vi att antalet passagerare på morgontågen ökade. Vi har ett begränsat antal vagnar, säger Anttila.

Samtidigt har man fler lediga om vagnar på kvällarna så därför har det gått bra att ha en linje till Karis kvällstid.

Men för att ett sent närtåg ska kunna fortsätta åka från Helsingfors till Karis måste att nytt avtal undertecknas med Raseborg. Prislappen på tåget kan bli dyrare för Raseborg, säger Anttila.

Det klingar knappast väl i Raseborg som redan har en ansträngd ekonomi och riskerar bli en kriskommun.

Det kan ändå dröja länge innan vi vet om närtåget får fortsätta. Beslut om trafikeringsplanen, där det framkommer vilka rutter som ska finnas, kan tas så sent som i januari 2021.

Tidningen Västra Nyland var först med nyheten. Stadsstyrelsens ordförande i Raseborg Anders Walls säger till tidningen att det inte är uteslutet att förhandla om ett nytt kvällståg, men betonar också stadens ekonomiska situation.

Diskussion om artikeln