Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nya undervattensfynd i Lovisaviken: Två fartygsvrak utanför Gröna Udden och stenkistor ytterom Nedre stan

Från 2020
En man går på vattnet bland stenar på en strand.
Bildtext Simo Nyrönen ledde gruppen som undersökte Lovisaviken. Rapporten har nyligen blivit klar. Arkivbild.
Bild: Privat/Inkeri Pekkanen

I början av maj skrev vi om att Simo Nyrönen och hans arbetsgrupp antagligen har hittat ett sedan tidigare helt okänt vrak i Lovisaviken.

Nu har det här bekräftats, och det dubbelt upp: Gruppen hittade inte bara ett sedan tidigare okänt vrak, utan två.

Kartläggningen av undervattenskulturmiljön i den innersta delen av Lovisaviken är klar.

Nyrönen och hans team undersökte havsbottnen på området från Lovisavikens innersta del till södra delen av hamnområdet vid Skeppsbron.

Man undersökte också strandområdena vid Drottningstranden på östra sidan av viken.

Fynden som hittades finns inte på detaljplaneområdet, så byggandet av det nya bostadsområdet medför inga olägenheter för fornminnena som vilar under ytan.

Ekolodet avslöjar havets mysterier

Man känner sedan tidigare till två vrak i den innersta delen av Lovisaviken och nu hittades alltså två till.

Undersökarna använde ekolod för att få sig ett hum om vad som fanns på bottnen. Om ekolodet gav intressanta signaler var det bara att vada ut eller dyka i.

En sådan intressant plats finns utanför Gröna Udden, cirka 100 meter från stranden på östra sidan av viken.

Bild på ett möjligt vrak på havsbotten.
Bildtext Bild på det ena av de nyhittade vraken. Arkivbild.
Bild: Privat/Simo Nyrönen

Där upptäcktes ett sedan tidigare okänt segelfartygsvrak. Vraket inspekterades, och det uppskattas vara en över 100 år gammal fornlämning. Undersökningarna fortsätter under sommaren med att kartlägga vrakets ålder.

Det andra sedan tidigare okända vraket vilar också utanför Gröna Udden, men helt i strandvassen.

Vraket visade sig vara Loviisanlahti Väinö som sänktes år 1957. Det här räknas inte som fornlämning eftersom det är relativt ungt.

Förutom de två nya vraken hittade man också stenkistor i vattnet utanför Nedre stan. De tillhör en lastningsbrygga från 1700-talet.