Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Fyll din sommar med klassiker och bli en bättre människa

Från 2020
Uppdaterad 24.06.2020 14:57.
Nainen istuu nurmikolla, lukee kirjaa ja nojaa koivuun
Bildtext Sommaren lämpar sig för läsning av klassiker.
Bild: Yle / Henrietta Hassinen

Vad gör en bok till en klassiker och varför borde vi alla läsa klassiker? Kulturredaktionens sommarserie En klassisk sommar nosar rätt på mer eller mindre bortglömda verk.

Tanken om att klassiker ska göra oss till bättre och ädlare människor är visserligen gammal, men en liten gnutta sanning och hopp vill jag ändå tro att den fortfarande innehåller.

– Det är en evighetsfråga inom litteraturforskningen, men genom att läsa klassiker lär man sig åtminstone hur andra människor tänker, så att man potentiellt kan vara lite mer moralisk eller vidsynt, säger Bo Pettersson.

När forskaren, kritikern och professorn i Förenta staternas litteratur Bo Pettersson går in i en bokhandel brukar han gå fram till nyhetshyllan. Där stannar han en stund, fingrar på nyutkomna böcker och undrar sedan om en enda av dessa färska alster kommer att bli en klassiker.

Forskaren och kritikern Bo Pettersson
Bildtext Bo Petterson är professor, forskare och kritiker.
Bild: Marjut Pettersson

I sanningens namn är det väldigt få böcker som uppnår klassikerstatus. De flesta faller i en skonsam glömska, men ibland återupptäcks ändå bortglömda författare.

– Hundra år efter sin död var det få som läste Shakespeare, men i och med romantikens intåg återupptäcktes han, säger Bo Pettersson.

Idag är det väl ingen som ifrågasätter Shakespeares klassikerstatus och någon större risk att han ska falla i glömska finns nog heller inte. Shakespeare är ett utmärkt exempel på en författare som genom århundraden fortsatt tilltala läsare.

Litteraturklassiker i en hög
Bildtext Böcker av bland andra Virginia Woolf, Doris Lessing och Chinua Achebe diskuteras i kulturredaktionens sommarserie.
Bild: Petter Lindberg/Yle

Men vad är det då som kännetecknar en klassiker?

– Flera generationer ska ha älskat boken, men utöver det krävs det ofta också en djupare tematik och en förnyelse av traditionen, säger Bo Pettersson.

Imponera på mig

Det finns en gammal tumregel som säger att man inom två generationer vet om en bok kommer att bli en klassiker. Enligt Bo Pettersson är den här regeln ändå i högsta grad bristfällig.

Det dyker ständigt upp “bortglömda” klassiker och den snäva fokuseringen på västerländska böcker håller dessutom på att försvinna till förmån för en betydligt bredare litteratursyn som erkänner asiatiska och afrikanska böckers klassikerstatus.

– Den synen har breddats betydligt under senare år.

Shakespeare, ensimmäinen painos
Bildtext Shakespeare var också omodern på 1700-talet.
Bild: Hugo Pilpott

Det är naturligtvis glädjande och berikande att den eurocentriska litteratursynen breddas och utmanas av författare från Latinamerika, Australien, Asien och Afrika. Men en klassiker är ändå alltid en klassiker oberoende om den kommer från Nigeria eller Storbritannien.

– Den ska imponera på läsaren, ha en djupare personpsykologi, en spännande intrig eller ett nydanande språk, säger Bo Pettersson.

Chinua Achebes Allt går sönder (1958) uppfyller de krav som Bo Pettersson uppställer. Romanen utspelar sig i en liten by i Nigeria dit brittiska missionärer kommer med nya sedvänjor och nya gudar.

Boken rymmer en djupare tematik och besitter också ett personligt tilltal som kännetecknar en klassiker. Stora känslor, mänskliga tillkortakommanden, brytningspunkter och konflikter är universella och igenkännbara oberoende av plats och tid.

Richard Yates roman Revolutionary Road (omslag)
Bildtext Richard Yates debuterade år 1961 med Revolutionary Road men romanen föll fort i glömska.
Bild: Norstedts förlag

Hur en klassiker blir till

En bok kan bli klassiker långt efter att den utkommit såsom Herman Melvilles Moby Dick, den kan återupptäckas i och med en filmatisering som t.ex. Revolutionary Road av Richard Yates, men en klassiker kan också förlora sin gloria och totalt falla i glömska, säger Bo Pettersson.

– Är det någon som längre läser Pearl S. Buck som fick Nobels litteraturpris år 1938?

Amerikanskan Pearl S. Buck var i ropet på 1930-talet och hennes roman Den goda jorden bidrog i högsta grad till nobelpriset, men idag är det väl ytterst få som bryr sig om hennes lite ålderdomliga romaner om livet på den kinesiska landsbygden.

– En annan nobelpristagare som fått sina romaner nedklassade är John Steinbeck som under senaste årtionden ansetts vara lite sentimental.

John och Elaine Steinbeck är 1950
Bildtext John Steinbeck med hustrun Elaine år 1950.
Bild: Public domain

En hyllad samtidsförfattare som John Steinbeck föll helt ur modet på 1990-talet. Landsbygdsskildringar och havererade amerikanska drömmar passade förmodligen dåligt in i den dynamiska urbana hetsen, men idag när ekologiska värderingar igen värdesätts, har också Steinbeck fått ett litet uppsving.

En del författare faller i glömska, andra får en senkommen upprättelse, medan somliga landar någonstans mitt emellan med ett begränsat lokalt anseende så som vår egen Johan Ludvig Runeberg.

– Fänrik Ståls sägner är en klassiker för oss för att den så tydligt länkar till vår egen historia, men utanför Finland nämns den knappt, säger Bo Pettersson.

Smak och tycke

En klassiker är som redan konstaterats bunden till tid och rum. De bästa böckerna spränger alla ramar och talar till oss från avlägsna byar i Nigeria eller bortom sekler så som Shakespeare som har en odiskutabel klassikerstatus.

Enligt Bo Pettersson finns det ändå ganska få absoluta klassiker. Homeros, Shakespeare och Molière kan vi alla enas om och de stora ryska romanförfattarna Dostojevskij och Tolstoj, men redan en bit in på 1900-talet går åsikterna isär.

Det finns inget absolut svar på vad en klassiker är. En litterär kanon kan försöka kategorisera och rangordna litteraturen, så att klassikerna ståtar högst upp på listan över god och uppbygglig litteratur, men den personliga smaken kan lätt åsidosätta en bok som älskats av miljoner.

John Williams roman Stoner (omslag)
Bildtext Bo Pettersson lyfter upp John Williams roman <em>Stoner </em>som en modern klassiker.
Bild: Natur och Kultur

För vi vill likt Bo Pettersson bli överrumplade, imponerade, berörda och ibland också en smula hjälpta som människor. I den situationen kan det vara lönt att snegla mot bokhyllan där författare som Steinbeck och Shakespeare kanske samsas på samma hylla – sprängfyllda med insikter, råd och till och med tröst.

Den vetskapen ger åtminstone mig är en fullgod anledning att fortsätta läsa klassiker.

En klassisk sommar Del 1 med Bo Pettersson

11:48

Diskussion om artikeln