Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vattenandelslaget i östra Ingå hoppas på snabba beslut från kommunen - Ingå vill skynda långsamt

Från 2020
Uppdaterad 08.07.2020 09:21.
Toalettpapper i en ställning. I bakgrunden en wc-stol.
Bildtext Hur ska avlopssvattnet skötas i fortsättningen i östra Ingå?
Bild: Petteri Bülow / Yle

Det råder delade åsikter kring den bästa lösningen för vattenförsörjning och avloppsvatten i östra Ingå.

Ärendet har diskuterats i upprepade omgångar, och medan ett nytt andelslag kavlat upp ärmarna redo att sätta igång, påminner kommundirektören om att det ännu finns mycket att ta i beaktande.

I april i fjol bildades Östra Ingås vattenandelslag med avsikten att förse östra Ingå med vatten och avlopp.

På området finns 450 fastigheter, 250 av dem fast bosättning. Hittills har 100 invånare anslutit sig till andelslaget.

- Det finns ett mycket stort intresse. Andelslaget grundades för att det finns ett stort behov att ordna bland annat avloppsvatten på området, säger projektledare och tidigare kommundirektör Jarl Boström.

Jarl Boström.
Bildtext Tidigare kommundirektör Jarl Boström håller i projektet.
Bild: Yle/Petra Thilman

Hushållen kan välja mellan att enbart ansluta sig till avloppssystemet eller också samtidigt ta vatten.

I Degerby centrum verkar ett vattenandelslag sedan tidigare.

Tanken är att de fastigheter som saknar avloppsrening i området kan ansluta sig till det nya vattenandelslaget.

Vill samarbeta med kommunen

För att projektet ska gå vidare hoppas Östra Ingås vattenandelslag att kommunen också ansluter sig. Motiveringen är att många kommunägda fastigheter finns på området så som Degerby skola, daghem och Rosenbergfastigheten.

- Projektet kräver ett samarbete med kommunen. Det finns en möjlighet att Ingå vatten skulle sköta det, men det andra alternativet är att det ordnas via ett vattenandelslag. Båda alternativen är enligt lag jämbördiga.

- Ett samarbete med kommunen borde vara ganska naturligt i och med att kommunen har fastigheter på området, säger Boström.

Boström vill även lyfta fram att Degerby kyrkby enligt vattentjänstlagen är tätortsområde vilket innebär att vatten- och avloppssystem ska ordnas.

Överlag positiva

Kommundirektör Robert Nyman säger att det finns mycket att ta i beaktande innan man fattar något beslut.

- Kommunen har inte officiellt tagit ställning till andelslaget ännu. Men överlag, bland tjänstemän och de beslutsfattare vi diskuterat ärendet med, så är det mycket positivt att man från andelslagets sida försöker få en lösning på det här som pågått i tiotals år.

Vad gäller kommunens fastigheter på området så är ändå vattenfrågan redan löst.

- Kommunen har för knappt 20 år sedan skapat ett mindre eget avloppssystem som man anslutit de kommunala fastigheterna till, säger Nyman.

Stor borgen för kommunen

Ett annat önskemål av Östra Ingås vattenandelslag är att kommunen borgar för lånet på 2,5 miljoner euro. De totala kostnaderna beräknas bli 4 miljoner.

- I och med att det är ett vattenandelslag finns det inte säkerheter för att erhålla ett lån. Lånet behövs bland annat under byggnadstiden då det ännu inte finns intäkter, förklarar Boström.

Robert Nyman säger att en borgen på 2,5 miljoner euro är mycket stor för en kommun i Ingås storlek.

- Det är en fråga vi ska diskutera med våra beslutsfattare efter att vi fått all information, och hört vattenandelslagets representanter för att kunna ta ställning och inte göra något förhastat.

Degerby skola.
Bildtext Degerby skola finns på det område där det nya vattenandelslaget vill verka.
Bild: YLE/Monica Slotte

Degerby vattenandelslag har verkat på området sedan 1970-talet.

Vattenandelslaget fick i fjol tillsägelse av Sydspetsens miljöhälsonämnd på grund av brister gällande vattenarbetskort och beredskapsplanen. Bristerna har nu åtgärdats.

- Kommunens fastigheter finns på Degerby vattenandelslags område, som inte har ett fastställt verksamhetsområde. För Östra Ingås vattenandelslag finns ännu inte heller ett fastställt verksamhetsområde, förklarar Nyman.

Ifall hela Degerbyområdet, det vill säga alla fastigheter, ska ingå i samma verksamhetsområde, skulle kommunen vara tvungen att besluta att det är ett och samma vattenandelslag i hela Degerby.

Det är kommunen som enligt lagen fastställer verksamhetsområden, säger Nyman.

- Det är ingen självklarhet att vi kan göra det.

"Kommer med en prislapp för fastighetsägarna"

Nyman konstaterar att det skulle vara positivt att få vattenfrågan i området löst i sin helhet, men att kommunen också måste höra invånarna innan några beslut fattas.

Personporträtt på Robert Nyman
Bildtext Kommundirektör Robert Nyman understryker att man inte får fatta några förhastade beslut.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

- När man talar med Degerbybor, i synnerhet söder om 51:an, är åsikterna delade. Men det skulle vara bra om man kom till skott med det som man planerat.

Lösningen med ett nytt vattenandelslag och gemensam infrastruktur skulle vara positiv ur miljöperspektiv, menar han.

- Men det kommer med en prislapp som fastighetsägarna ska stå för, så det är kanske där den största utmaningen finns.

Aktuellt redan en längre tid

Östra Ingås vatten- och avloppssystem har varit på tapeten i många år, och projektledare Jarl Boström menar att invånarna i östra Ingå är väldigt positiva till idén.

- Det finns ett flertal fastighetsägare som vill få det här i skick. Nu finns det krav på att fastighetsägaren måste bygga eget reningssystem, vilket är dyrt och inte alltid riktigt fungerar. Tanken är också att man samtidigt skulle få fibernät på området, säger Boström.

Händer tvättas under rinnande vatten vid en lavoar.
Bildtext Östra Ingås vattenadelslag har för tillfället 100 medlemmar.
Bild: Matti Myller / Yle

Anslutningen beräknas kosta mellan 10 000 och 12 000 euro per fastighet.

Ingå har redan tidigare slagit fast att medlemmarna i ett vattenandelslag ersätts med en fjärdedel av kostnaderna för fast bosatta och en lite mindre summa för fritidsboende.

I april beslöt fullmäktige att reservera anslag i nästa års budget för ett beviljande av understöden.

En tredjedel av medlemmarna fattas ännu

Hittills har alltså 100 fastighetsägare gått med i andelslaget. För att förverkliga projektet ska andelslaget få ihop minst 150 fastigheter med intresse att delta. De debiteras en anslutningsavgift på 300 euro.

Boström tror att fler kommer med när det klarnar om projektet förverkligas.

- Det finns ett stort antal som väntar på byggbeslutet och sedan kommer med.

Han menar också att det är viktigt att tänka på vattenförsörjningen när det gäller tomternas attraktionskraft i området.

- Det är helt klart att det har en betydelse. Det finns de som varit i kontakt som tänkt bygga, och det är klart att om vatten-, avlopps- och fibernätsfrågan är löst så är det betydligt lättare att fatta ett byggbeslut.

Behöver vattentag från kommunen

Vattenandelslaget hoppas också hyra Skytts vattentag av kommunen för att bygga upp vatten- och avloppsnätet. Målet är att projektet ska sätta igång efter årsskiftet.

- Det kräver att det fattas snabba beslut, det gäller speciellt vattentaget så man kan påbörja den tekniska planeringen.

- Andelslaget har fått stöd av Närings-, trafik-, och miljöcentralen för planeringen så det är kommunens beslut som man nu väntar på. Det är viktigt att man nu tar ställning och säger ja eller nej, säger Boström.

Nyman kan ändå inte utlova några snabba beslut.

- Projektet kan styra en del av invånarna till en lösning de inte vill ha, och så kommer det med en ekonomisk risk. Det är inte alldeles enkelt, och därför kommer det att ta tid, konstaterar han.

Kommunstyrelsen beslöt på ett möte i mitten av juni (15.6) att be om tekniska nämndens utlåtande i ärendet.

Samtidigt inleder man förhandlingar med Östra Ingås vattenandelslag för att få en bättre uppfattning om villkoren för en eventuell borgen.

Helheten måste lösas

En orsak till att Ingå måste vara noggrann med att inte fatta några förhastade beslut är att det just nu pågår två stora projekt i kommunen.

- Vi har äntligen börjat jobba mera strukturerat för att hitta lösningar för Joddböle. Dessutom har vi kommit vidare med Ingåstrand, säger Nyman.

En sandväg och buskar,
Bildtext Vid Ingåstrand planeras havsnära bostadshus.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Bygget i Joddböle innebär att kommunens reservvattentag försvinner.

- De här mycket stora projekten påverkar hela vatten- och avloppshanteringen. Kommunen behöver därför planera helheten, och kan inte bara skynda i väg och lösa en del och anpassa resten till det, förklarar han.

- Om någon upplever att vi är långsamma så handlar det om att vi parallellt måste jobba med flera olika saker för att få en så bra helhetslösning som möjligt för hela kommunen.

Diskussion om artikeln